سکه 1 روزه سامان

سکه تمام بهار تحویلی 1روزه سامان
نرخ فعلی:: 1,166,500 1.97
وب سایت رهاورد 365 | طلا و سکه در بورس
نرخ فعلی: : 1,166,500 1.97
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1,166,500 1.97
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : وب سایت رهاورد 365 | طلا و سکه در بورس
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۳۱ شهریور

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1,166,500 14:55:09 3,500 0.30% 22,500 1.97% 21,495 1.88% 5,000 10,251
1,170,000 14:14:52 1,000 0.09% 26,000 2.27% 24,995 2.18% 8,500 13,751
1,169,000 14:01:35 1,500 0.13% 25,000 2.19% 23,995 2.10% 7,500 12,751
1,167,500 13:42:26 3,000 0.26% 23,500 2.05% 22,495 1.96% 6,000 11,251
1,170,500 13:40:14 2,500 0.21% 26,500 2.32% 25,495 2.23% 9,000 14,251
1,168,000 13:25:30 3,000 0.26% 24,000 2.10% 22,995 2.01% 6,500 11,751
1,171,000 13:17:25 3,000 0.26% 27,000 2.36% 25,995 2.27% 9,500 14,751
1,168,000 13:12:24 1,000 0.09% 24,000 2.10% 22,995 2.01% 6,500 11,751
1,167,000 13:07:22 10 - 23,000 2.01% 21,995 1.92% 5,500 10,751
1,167,010 12:44:49 10 - 23,010 2.01% 22,005 1.92% 5,510 10,761
1,167,020 12:43:19 2,980 0.26% 23,020 2.01% 22,015 1.92% 5,520 10,771
1,170,000 12:31:17 1,980 0.17% 26,000 2.27% 24,995 2.18% 8,500 13,751
1,168,020 12:24:24 1,980 0.17% 24,020 2.10% 23,015 2.01% 6,520 11,771
1,170,000 12:07:41 3,000 0.26% 26,000 2.27% 24,995 2.18% 8,500 13,751
1,167,000 12:06:21 3,000 0.26% 23,000 2.01% 21,995 1.92% 5,500 10,751
1,170,000 12:04:38 2,000 0.17% 26,000 2.27% 24,995 2.18% 8,500 13,751
1,172,000 11:36:25 2,000 0.17% 28,000 2.45% 26,995 2.36% 10,500 15,751
1,170,000 11:07:04 101 0.01% 26,000 2.27% 24,995 2.18% 8,500 13,751
1,169,899 11:03:23 1 - 25,899 2.26% 24,894 2.17% 8,399 13,650
1,169,900 11:01:15 8,879 0.76% 25,900 2.26% 24,895 2.17% 8,400 13,651
1,161,021 10:44:25 18,979 1.63% 17,021 1.49% 16,016 1.40% 479 4,772
1,180,000 10:30:26 20,003 1.72% 36,000 3.15% 34,995 3.06% 18,500 23,751
1,159,997 15:00:42 1,987 0.17% 15,997 1.40% 14,992 1.31% 1,503 3,748
1,158,010 14:45:21 2,989 0.26% 14,010 1.22% 13,005 1.14% 3,490 1,761
1,160,999 14:35:40 1 - 16,999 1.49% 15,994 1.40% 501 4,750
1,161,000 14:33:55 1,001 0.09% 17,000 1.49% 15,995 1.40% 500 4,751
1,162,001 14:16:41 2,999 0.26% 18,001 1.57% 16,996 1.48% 501 5,752
1,165,000 14:15:24 999 0.09% 21,000 1.84% 19,995 1.75% 3,500 8,751
1,165,999 14:04:14 999 0.09% 21,999 1.92% 20,994 1.83% 4,499 9,750
1,165,000 13:46:24 2,000 0.17% 21,000 1.84% 19,995 1.75% 3,500 8,751
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی