سکه 1 روزه سامان

سکه تمام بهار تحویلی 1روزه سامان
نرخ فعلی:: 1,159,498 -
وب سایت رهاورد 365 | طلا و سکه در بورس
نرخ فعلی: : 1,159,498 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1,159,498 -
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : وب سایت رهاورد 365 | طلا و سکه در بورس
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
پشتوانه طلای لوتوس 81,752 ۲۸ شهریور - - 83,032 81,050 0 3,842 84,800 88,799
سکه 1 روزه آینده 1,159,747 ۲۸ شهریور - - 1,159,747 1,150,001 0 39,833 1,186,000 1,238,500
سکه 1 روزه رفاه 1,161,850 ۲۸ شهریور - - 1,161,899 1,152,000 0 40,031 1,188,002 1,240,800
سکه 1 روزه صادرات 1,160,000 ۲۸ شهریور - - 1,160,000 1,150,000 0 39,342 1,186,996 1,237,000
سکه 1 روزه ملت 1,160,000 ۲۸ شهریور - - 1,160,900 1,151,119 0 40,776 1,186,000 1,240,000
سکه تحویل 1 روزه سامان 6,300,600 ۴ فروردین - - 6,300,600 6,300,600 0 - - -
سکه تمام بهارتحویل 1 روزه صادرات 1,090,000 ۲۷ اسفند - - 1,093,000 1,077,900 0 - - -
ص س پشتوانه طلای مفید 29,498 ۲۸ شهریور - - 29,600 29,200 0 1,032 30,160 31,700
صندوق گوهر 57,550 ۲۸ شهریور - - 58,289 57,200 0 2,610 59,488 62,930
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی