سکه 1 روزه آینده

سکه تمام بهار تحویل1روزه آینده
نرخ فعلی:: 1,166,500 1.79
وب سایت رهاورد 365 | طلا و سکه در بورس
نرخ فعلی: : 1,166,500 1.79
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1,166,500 1.79
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : وب سایت رهاورد 365 | طلا و سکه در بورس
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۳۱ شهریور

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1,166,500 14:51:14 2,491 0.21% 20,500 1.79% 20,500 1.79% 3,500 9,813
1,168,991 13:44:21 809 0.07% 22,991 2.01% 22,991 2.01% 5,991 12,304
1,169,800 13:43:13 810 0.07% 23,800 2.08% 23,800 2.08% 6,800 13,113
1,168,990 13:40:14 1,990 0.17% 22,990 2.01% 22,990 2.01% 5,990 12,303
1,167,000 13:23:13 1,000 0.09% 21,000 1.83% 21,000 1.83% 4,000 10,313
1,168,000 13:15:15 1,800 0.15% 22,000 1.92% 22,000 1.92% 5,000 11,313
1,169,800 12:35:14 3,800 0.33% 23,800 2.08% 23,800 2.08% 6,800 13,113
1,166,000 12:15:13 2,000 0.17% 20,000 1.75% 20,000 1.75% 3,000 9,313
1,168,000 11:49:36 2,000 0.17% 22,000 1.92% 22,000 1.92% 5,000 11,313
1,166,000 11:20:13 7,000 0.60% 20,000 1.75% 20,000 1.75% 3,000 9,313
1,159,000 15:00:42 3,901 0.34% 13,000 1.13% 13,000 1.13% 4,000 2,313
1,155,099 14:48:29 1,401 0.12% 9,099 0.79% 9,099 0.79% 7,901 1,588
1,156,500 14:44:25 1,602 0.14% 10,500 0.92% 10,500 0.92% 6,500 187
1,158,102 14:39:25 21 - 12,102 1.06% 12,102 1.06% 4,898 1,415
1,158,123 14:37:37 1,877 0.16% 12,123 1.06% 12,123 1.06% 4,877 1,436
1,160,000 14:35:40 2,010 0.17% 14,000 1.22% 14,000 1.22% 3,000 3,313
1,162,010 14:30:25 1 - 16,010 1.40% 16,010 1.40% 990 5,323
1,162,011 14:24:14 11 - 16,011 1.40% 16,011 1.40% 989 5,324
1,162,000 13:14:22 2,000 0.17% 16,000 1.40% 16,000 1.40% 1,000 5,313
1,164,000 12:51:13 2,500 0.22% 18,000 1.57% 18,000 1.57% 1,000 7,313
1,161,500 12:49:45 1,500 0.13% 15,500 1.35% 15,500 1.35% 1,500 4,813
1,160,000 12:48:15 1,000 0.09% 14,000 1.22% 14,000 1.22% 3,000 3,313
1,159,000 12:32:30 1,010 0.09% 13,000 1.13% 13,000 1.13% 4,000 2,313
1,157,990 12:03:24 4,990 0.43% 11,990 1.05% 11,990 1.05% 5,010 1,303
1,153,000 12:02:13 4,000 0.35% 7,000 0.61% 7,000 0.61% 10,000 3,687
1,149,000 11:44:16 2,000 0.17% 3,000 0.26% 3,000 0.26% 14,000 7,687
1,147,000 11:23:22 1,000 0.09% 1,000 0.09% 1,000 0.09% 16,000 9,687
1,146,000 11:21:54 - - - - - - 17,000 10,687
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی