سکه 1 روزه صادرات

سکه تمام بهار تحویلی 1روز صادرات
نرخ فعلی:: 1,145,000 1.05
وب سایت رهاورد 365 | طلا و سکه در بورس
نرخ فعلی: : 1,145,000 1.05
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1,145,000 1.05
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : وب سایت رهاورد 365 | طلا و سکه در بورس
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد سکه 1 روزه صادرات

۱۴:۵۹:۵۶
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
سکه 1 روزه صادرات 12,000 9,000 16,700 - - -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,160,407 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15,407 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,165,370 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 20,370 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,170,521 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 25,521 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.23%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,133,838 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11,162 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.98%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی