سکه 1 روزه ملت

سکه تمام بهار تحویلی 1روزه ملت
نرخ فعلی:: 1,170,000 2.14
وب سایت رهاورد 365 | طلا و سکه در بورس
نرخ فعلی: : 1,170,000 2.14
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1,170,000 2.14
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : وب سایت رهاورد 365 | طلا و سکه در بورس
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۳۱ شهریور

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
سکه 1 روزه ملت 14,498 16,000 59,900 - - -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,176,221 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6,221 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.53%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,191,225 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 21,225 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.81%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,138,184 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 31,816 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,125,356 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 44,644 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.97%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی