سکه 1 روزه رفاه

سکه تمام بهار تحویل 1روزه رفاه
نرخ فعلی:: 1,110,300 2.06
وب سایت رهاورد 365 | طلا و سکه در بورس
نرخ فعلی: : 1,110,300 2.06
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1,110,300 2.06
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : وب سایت رهاورد 365 | طلا و سکه در بورس
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۱۲:۳۸:۱۶

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1,110,300 12:38:16 2,700 0.24% 22,410 2.06% 22,990 2.11% 22,410 26,854
1,113,000 12:37:05 989 0.09% 25,110 2.31% 25,690 2.36% 25,110 29,554
1,112,011 12:36:08 1,978 0.18% 24,121 2.22% 24,701 2.27% 24,121 28,565
1,113,989 12:35:08 492 0.04% 26,099 2.40% 26,679 2.45% 26,099 30,543
1,113,497 12:34:06 503 0.05% 25,607 2.35% 26,187 2.41% 25,607 30,051
1,114,000 12:33:06 480 0.04% 26,110 2.40% 26,690 2.45% 26,110 30,554
1,113,520 12:30:05 2,179 0.20% 25,630 2.36% 26,210 2.41% 25,630 30,074
1,115,699 12:29:10 1 - 27,809 2.56% 28,389 2.61% 27,809 32,253
1,115,700 12:26:06 203 0.02% 27,810 2.56% 28,390 2.61% 27,810 32,254
1,115,497 12:23:06 1 - 27,607 2.54% 28,187 2.59% 27,607 32,051
1,115,496 12:22:09 1 - 27,606 2.54% 28,186 2.59% 27,606 32,050
1,115,497 12:21:07 2,158 0.19% 27,607 2.54% 28,187 2.59% 27,607 32,051
1,113,339 12:20:12 339 0.03% 25,449 2.34% 26,029 2.39% 25,449 29,893
1,113,000 12:17:11 825 0.07% 25,110 2.31% 25,690 2.36% 25,110 29,554
1,112,175 12:16:07 5 - 24,285 2.23% 24,865 2.29% 24,285 28,729
1,112,180 12:15:07 180 0.02% 24,290 2.23% 24,870 2.29% 24,290 28,734
1,112,000 12:14:07 1,800 0.16% 24,110 2.22% 24,690 2.27% 24,110 28,554
1,110,200 12:13:09 1,800 0.16% 22,310 2.05% 22,890 2.11% 22,310 26,754
1,112,000 12:12:07 199 0.02% 24,110 2.22% 24,690 2.27% 24,110 28,554
1,112,199 12:11:07 249 0.02% 24,309 2.23% 24,889 2.29% 24,309 28,753
1,111,950 12:08:09 450 0.04% 24,060 2.21% 24,640 2.27% 24,060 28,504
1,111,500 12:05:42 1,810 0.16% 23,610 2.17% 24,190 2.22% 23,610 28,054
1,109,690 12:05:12 310 0.03% 21,800 2% 22,380 2.06% 21,800 26,244
1,110,000 12:04:12 300 0.03% 22,110 2.03% 22,690 2.09% 22,110 26,554
1,109,700 12:04:06 300 0.03% 21,810 2% 22,390 2.06% 21,810 26,254
1,110,000 12:01:08 1,999 0.18% 22,110 2.03% 22,690 2.09% 22,110 26,554
1,108,001 12:00:07 1 - 20,111 1.85% 20,691 1.90% 20,111 24,555
1,108,000 11:58:34 460 0.04% 20,110 1.85% 20,690 1.90% 20,110 24,554
1,108,460 11:57:21 20 - 20,570 1.89% 21,150 1.95% 20,570 25,014
1,108,480 11:56:20 479 0.04% 20,590 1.89% 21,170 1.95% 20,590 25,034
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی