سکه تمام بهار تحویل 1 روزه رفاه

سکه تمام بهار تحویل 1روزه رفاه
نرخ فعلی:: 1,002,000 0
gc
نرخ فعلی: : 1,002,000 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1,002,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : gc
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۷ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
سکه تمام بهار تحویل 1 روزه رفاه - 21,500 23,400 142,319 6,619,325 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 978,164 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 23,836 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 979,168 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 22,832 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,037,529 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 35,529 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,089,300 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 87,300 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.71%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی