ص س پشتوانه طلای مفید

ص س پشتوانه طلای مفید
نرخ فعلی:: 39,647 0
gc
نرخ فعلی: : 39,647 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 39,647 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : gc
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۹ مهر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ص س پشتوانه طلای مفید - 451 2,917 18,677 29,142 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38,206 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,441 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 39,247 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 400 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 35,196 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,451 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,037 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10,610 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 36.54%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی