ص س پشتوانه طلای مفید

ص س پشتوانه طلای مفید
نرخ فعلی:: 25,152 0
gc
نرخ فعلی: : 25,152 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 25,152 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : gc
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۰ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ص س پشتوانه طلای مفید - 1,484 898 7,445 128 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24,238 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 914 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 25,030 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 122 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 26,695 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,543 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 27,591 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,439 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.7%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی