ص س پشتوانه طلای مفید

ص س پشتوانه طلای مفید
نرخ فعلی:: 29,800 0.13
وب سایت رهاورد 365 | طلا و سکه در بورس
نرخ فعلی: : 29,800 0.13
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 29,800 0.13
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : وب سایت رهاورد 365 | طلا و سکه در بورس
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ص س پشتوانه طلای مفید

۱۳:۱۴:۳۷
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ص س پشتوانه طلای مفید 40 657 110 4,552 3,945 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 29,346 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 454 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 29,648 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 152 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 29,856 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 56 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 28,070 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,730 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.16%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی