سکه تحویل 1 روزه سامان

سکه تحویل 1 روزه سامان
نرخ فعلی:: 6,300,600 -
وب سایت رهاورد 365 | طلا و سکه در بورس

نرخ فعلی: : 6,300,600 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 6,300,600 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : وب سایت رهاورد 365 | طلا و سکه در بورس

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات سکه تحویل 1 روزه سامان

در حال حاضر قیمت سکه تحویل 1 روزه سامان چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر سکه تحویل 1 روزه سامان
6,300,600 ریال
می باشد

قیمت سکه تحویل 1 روزه سامان روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت سکه تحویل 1 روزه سامان روز گذشته برابر با
6,300,600 ریال
بود

قیمت سکه تحویل 1 روزه سامان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت سکه تحویل 1 روزه سامان نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت سکه تحویل 1 روزه سامان در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای سکه تحویل 1 روزه سامان برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای سکه تحویل 1 روزه سامان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

6,300,600 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای سکه تحویل 1 روزه سامان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

6,300,600 ریال

قیمت سکه تحویل 1 روزه سامان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سکه تحویل 1 روزه سامان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال سکه تحویل 1 روزه سامان نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت سکه تحویل 1 روزه سامان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سکه تحویل 1 روزه سامان   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال سکه تحویل 1 روزه سامان نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت سکه تحویل 1 روزه سامان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سکه تحویل 1 روزه سامان در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال سکه تحویل 1 روزه سامان نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت سکه تحویل 1 روزه سامان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سکه تحویل 1 روزه سامان در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال سکه تحویل 1 روزه سامان نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت سکه تحویل 1 روزه سامان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سکه تحویل 1 روزه سامان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال سکه تحویل 1 روزه سامان نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت سکه تحویل 1 روزه سامان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای سکه تحویل 1 روزه سامان برابر است با 6,300,600 ریال که در تاریخ دوشنبه 4 فروردین 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در سکه تحویل 1 روزه سامان چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به سکه تحویل 1 روزه سامان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.009524 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید سکه تحویل 1 روزه سامان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به سکه تحویل 1 روزه سامان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در سکه تحویل 1 روزه سامان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به سکه تحویل 1 روزه سامان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در سکه تحویل 1 روزه سامان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به سکه تحویل 1 روزه سامان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان  0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در سکه تحویل 1 روزه سامان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به سکه تحویل 1 روزه سامان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سکه تحویل 1 روزه سامان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 4.63  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه تحویل 1 روزه سامان، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سکه تحویل 1 روزه سامان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه تحویل 1 روزه سامان، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سکه تحویل 1 روزه سامان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه تحویل 1 روزه سامان،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سکه تحویل 1 روزه سامان نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 24.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه تحویل 1 روزه سامان،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سکه تحویل 1 روزه سامان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 6.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه تحویل 1 روزه سامان،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سکه تحویل 1 روزه سامان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 32.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه تحویل 1 روزه سامان،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سکه تحویل 1 روزه سامان نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 19.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه تحویل 1 روزه سامان،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات سکه تحویل 1 روزه سامان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی