سکه تحویل 1 روزه سامان

سکه تحویل 1 روزه سامان
نرخ فعلی:: 6,300,600 0
وب سایت رهاورد 365 | طلا و سکه در بورس
نرخ فعلی: : 6,300,600 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 6,300,600 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : وب سایت رهاورد 365 | طلا و سکه در بورس
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
پشتوانه طلای لوتوس 73,715 ۱۵:۰۰:۵۴ 285 0.39% 74,406 73,700 74,144 2,119 77,070 78,180
سکه 1 روزه آینده 1,019,000 ۱۴:۰۴:۲۶ 50,009 4.91% 1,023,900 1,019,000 1,023,900 53,005 1,069,009 1,075,000
سکه 1 روزه رفاه 1,027,000 ۱۵:۰۰:۱۸ 6,859 0.67% 1,031,900 1,022,120 1,031,000 27,382 1,073,000 1,089,000
سکه 1 روزه سامان 1,024,301 ۱۵:۰۰:۱۸ 1,753 0.17% 1,030,000 1,020,000 1,030,000 32,827 1,073,001 1,073,001
سکه 1 روزه صادرات 1,025,000 ۱۴:۵۴:۲۳ 5,000 0.49% 1,030,000 1,020,950 1,027,000 32,402 1,072,009 1,072,009
سکه 1 روزه ملت 1,023,501 ۱۵:۰۰:۱۸ 3,504 0.34% 1,031,115 1,022,140 1,024,000 34,780 1,072,700 1,072,700
سکه تمام بهارتحویل 1 روزه صادرات 1,090,000 ۲۷ اسفند - - 1,093,000 1,077,900 0 - - -
ص س پشتوانه طلای مفید 26,270 ۱۵:۰۰:۵۴ 129 0.49% 26,379 26,110 26,110 456 27,240 27,620
صندوق گوهر 51,370 ۱۵:۰۱:۱۹ 70 0.14% 52,000 51,103 52,000 1,234 53,256 53,256
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی