پشتوانه طلای لوتوس

پشتوانه طلای لوتوس
نرخ فعلی:: 68,551 0
gc
نرخ فعلی: : 68,551 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 68,551 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : gc
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۹ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پشتوانه طلای لوتوس - 1,968 6,184 23,191 3,949 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 68,461 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 90 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 71,198 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,647 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.86%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 76,278 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7,727 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 79,307 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10,756 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.69%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی