پشتوانه طلای لوتوس

پشتوانه طلای لوتوس
نرخ فعلی:: 82,889 -
وب سایت رهاورد 365 | طلا و سکه در بورس
نرخ فعلی: : 82,889 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 82,889 -
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : وب سایت رهاورد 365 | طلا و سکه در بورس
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد پشتوانه طلای لوتوس

۲۷ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پشتوانه طلای لوتوس - 1,379 1,500 11,434 6,601 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 82,244 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 645 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 82,907 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 83,811 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 922 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 78,772 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,117 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.23%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی