پشتوانه طلای لوتوس

پشتوانه طلای لوتوس
نرخ فعلی:: 88,100 1.32
gc
نرخ فعلی: : 88,100 1.32
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 88,100 1.32
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : gc
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۵:۰۰:۱۱

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پشتوانه طلای لوتوس 1,160 5,000 20,500 26,680 58,738 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 95,430 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7,330 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.32%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 104,893 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16,793 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 104,129 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16,029 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 90,519 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,419 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.75%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی