صندوق طلای لوتوس

پشتوانه طلای لوتوس
نرخ فعلی:: 88,908 -
وب سایت رهاورد 365 | طلا و سکه در بورس

نرخ فعلی: : 88,908 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 88,908 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : وب سایت رهاورد 365 | طلا و سکه در بورس

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات صندوق طلای لوتوس

در حال حاضر قیمت صندوق طلای لوتوس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر صندوق طلای لوتوس
88,908 ریال
می باشد

قیمت صندوق طلای لوتوس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت صندوق طلای لوتوس روز گذشته برابر با
88,908 ریال
بود

قیمت صندوق طلای لوتوس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت صندوق طلای لوتوس نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت صندوق طلای لوتوس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای صندوق طلای لوتوس برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای صندوق طلای لوتوس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

89,800 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای صندوق طلای لوتوس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

88,754 ریال

قیمت صندوق طلای لوتوس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر صندوق طلای لوتوس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 6 آذر 1400  با رقم 89,540 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.7 درصدی یا 632 ریال صندوق طلای لوتوس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت صندوق طلای لوتوس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر صندوق طلای لوتوس   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 83,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 7.11  درصدی یا 5,908 ریال صندوق طلای لوتوس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت صندوق طلای لوتوس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر صندوق طلای لوتوس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 13 شهریور 1400  با رقم 85,260 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.27 درصدی یا 3,648 ریال صندوق طلای لوتوس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت صندوق طلای لوتوس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر صندوق طلای لوتوس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1400  با رقم 77,280 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 15.04 درصدی یا 11,628 ریال صندوق طلای لوتوس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت صندوق طلای لوتوس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر صندوق طلای لوتوس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 84,320 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.44 درصدی یا 4,588 ریال صندوق طلای لوتوس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت صندوق طلای لوتوس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای صندوق طلای لوتوس برابر است با 136,690 ریال که در تاریخ دوشنبه 24 شهریور 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در صندوق طلای لوتوس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به صندوق طلای لوتوس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.552431 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید صندوق طلای لوتوس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به صندوق طلای لوتوس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 7.11 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در صندوق طلای لوتوس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 13 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به صندوق طلای لوتوس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.27 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در صندوق طلای لوتوس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به صندوق طلای لوتوس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  15.04 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در صندوق طلای لوتوس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به صندوق طلای لوتوس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.44 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در صندوق طلای لوتوس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.06  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت صندوق طلای لوتوس، 7.11 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در صندوق طلای لوتوس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت صندوق طلای لوتوس، 7.11 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در صندوق طلای لوتوس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت صندوق طلای لوتوس،  7.11 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در صندوق طلای لوتوس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت صندوق طلای لوتوس،  7.11 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در صندوق طلای لوتوس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 9.77 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت صندوق طلای لوتوس،  7.11 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در صندوق طلای لوتوس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت صندوق طلای لوتوس،  7.11 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در صندوق طلای لوتوس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 7.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت صندوق طلای لوتوس،  7.11 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات صندوق طلای لوتوس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی