خبر

صندوق طلای لوتوس

پشتوانه طلای لوتوس
نرخ فعلی:: 198,798 11.06
طلا و سکه در بورس

نرخ فعلی: : 198,798 11.06

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 198,798 11.06

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : طلا و سکه در بورس

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار داخلی