پوند انگلیس / دونگ ویتنام

GBP/VND Ask
نرخ فعلی:: 31,391 0.59
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 31,391 0.59
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 31,391 0.59
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

پوند انگلیس / دونگ ویتنام در روز جاری

۱۸:۲۲:۵۲
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
31,391 18:22:52 184 0.59% 184 0.59% 46 0.15% 184 184
31,207 18:07:37 213 0.68% - - 138 0.44% - -
31,420 18:02:59 - - 213 0.68% 75 0.24% 213 213
31,420 18:02:56 213 0.68% 213 0.68% 75 0.24% 213 213
31,207 17:42:31 186 0.60% - - 138 0.44% - -
31,393 17:22:56 20 0.06% 186 0.60% 48 0.15% 186 186
31,413 17:03:20 - - 206 0.66% 68 0.22% 206 206
31,413 17:03:16 206 0.66% 206 0.66% 68 0.22% 206 206
31,207 16:56:26 215 0.69% - - 138 0.44% - -
31,422 16:43:33 215 0.69% 215 0.69% 77 0.25% 215 215
31,207 16:28:29 213 0.68% - - 138 0.44% - -
31,420 16:22:54 213 0.68% 213 0.68% 75 0.24% 213 213
31,207 16:07:37 193 0.62% - - 138 0.44% - -
31,400 16:03:42 - - 193 0.62% 55 0.18% 193 193
31,400 16:03:38 27 0.09% 193 0.62% 55 0.18% 193 193
31,427 15:43:51 23 0.07% 220 0.70% 82 0.26% 220 220
31,450 15:22:45 243 0.78% 243 0.78% 105 0.33% 243 243
31,207 15:14:32 259 0.83% - - 138 0.44% - -
31,466 15:03:08 - - 259 0.83% 121 0.39% 259 259
31,466 15:03:07 259 0.83% 259 0.83% 121 0.39% 259 259
31,207 14:49:29 263 0.84% - - 138 0.44% - -
31,470 14:43:38 263 0.84% 263 0.84% 125 0.40% 263 263
31,207 14:21:37 256 0.82% - - 138 0.44% - -
31,463 14:03:23 - - 256 0.82% 118 0.38% 256 256
31,463 14:03:23 256 0.82% 256 0.82% 118 0.38% 256 256
31,207 13:56:26 211 0.68% - - 138 0.44% - -
31,418 13:43:41 211 0.68% 211 0.68% 73 0.23% 211 211
31,207 13:35:42 - - - - 138 0.44% - -
31,207 13:35:41 190 0.61% - - 138 0.44% - -
31,397 13:22:54 190 0.61% 190 0.61% 52 0.17% 190 190
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی