پوند انگلیس / سوم ازبکستان

GBP/UZS Ask
نرخ فعلی:: 10,372 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 10,372 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 10,372 -

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پوند انگلیس / سوم ازبکستان

در حال حاضر قیمت پوند انگلیس / سوم ازبکستان چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پوند انگلیس / سوم ازبکستان
10,372 ریال
می باشد

قیمت پوند انگلیس / سوم ازبکستان روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پوند انگلیس / سوم ازبکستان روز گذشته برابر با
10,372 ریال
بود

قیمت پوند انگلیس / سوم ازبکستان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پوند انگلیس / سوم ازبکستان نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پوند انگلیس / سوم ازبکستان در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پوند انگلیس / سوم ازبکستان برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پوند انگلیس / سوم ازبکستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

10,372 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پوند انگلیس / سوم ازبکستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

10,372 ریال

قیمت پوند انگلیس / سوم ازبکستان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / سوم ازبکستان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال پوند انگلیس / سوم ازبکستان نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پوند انگلیس / سوم ازبکستان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / سوم ازبکستان   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال پوند انگلیس / سوم ازبکستان نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پوند انگلیس / سوم ازبکستان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / سوم ازبکستان در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال پوند انگلیس / سوم ازبکستان نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پوند انگلیس / سوم ازبکستان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / سوم ازبکستان در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال پوند انگلیس / سوم ازبکستان نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پوند انگلیس / سوم ازبکستان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / سوم ازبکستان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال پوند انگلیس / سوم ازبکستان نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پوند انگلیس / سوم ازبکستان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پوند انگلیس / سوم ازبکستان برابر است با 10,935.5 ریال که در تاریخ جمعه 21 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / سوم ازبکستان چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / سوم ازبکستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.013496 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پوند انگلیس / سوم ازبکستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / سوم ازبکستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پوند انگلیس / سوم ازبکستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / سوم ازبکستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پوند انگلیس / سوم ازبکستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / سوم ازبکستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان  0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پوند انگلیس / سوم ازبکستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / سوم ازبکستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / سوم ازبکستان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.51  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / سوم ازبکستان، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / سوم ازبکستان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / سوم ازبکستان، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / سوم ازبکستان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / سوم ازبکستان،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / سوم ازبکستان نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 22.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / سوم ازبکستان،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / سوم ازبکستان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 12.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / سوم ازبکستان،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / سوم ازبکستان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 27.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / سوم ازبکستان،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / سوم ازبکستان نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / سوم ازبکستان،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پوند انگلیس / سوم ازبکستان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی