پوند انگلیس / هریونیا اوکراین

GBP/UAH Ask
نرخ فعلی:: 38.3919 0.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 38.3919 0.04
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 38.3919 0.04
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۳:۰۱:۴۲

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 38.3919
بالاترین قیمت روز 38.4167
پایین ترین قیمت روز 38.3892
بیشترین مقدار نوسان روز 0.02
درصد بیشترین نوسان روز 0%
نرخ بازگشایی بازار 38.4002
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۳:۰۱:۴۲
نرخ روز گذشته 38.4057
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.04%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0138
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,371,770 ریال
سکه
9,109,674 ریال
دلار
9,578,285 ریال
یورو
9,658,598 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.6378 1.6894% 1400/03/28
یک ماه 0.4111 1.0595% 1400/03/04
شش ماه 0.0687 0.1786% 1399/10/05
یک سال 5.1711 15.5659% 1399/04/05
سه سال 3.3959 9.7037% 1397/04/04
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 38.12
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 38.07
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 38.19
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 38.35
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 38.49
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 38.58
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 38.42

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 38.08
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 38.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 38.20
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 38.44
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 38.62
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 38.63
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 38.44

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 38.35 38.37 38.35 38.35 -
حمایت 2 (S2) 38.37 38.38 38.35 38.37 -
حمایت 1 (S1) 38.38 38.38 38.36 38.38 38.37
نقطه پیوت (PP) 38.39 38.39 38.39 38.40 38.39
مقاومت 1 (R1) 38.40 38.40 38.42 38.41 38.40
مقاومت 2 (R2) 38.42 38.41 38.42 38.42 -
مقاومت 3 (R3) 38.43 38.42 38.42 38.44 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/04/3 38.0359 38.0359 38.5150 38.4029 0.90% 0.3425
1400/04/2 38.2269 38.0604 38.4454 38.0604 0.34% 0.1309
1400/04/1 38.0381 37.8281 38.1940 38.1913 0.37% 0.1423
1400/03/31 37.7186 37.6422 38.0490 38.0490 0.87% 0.3276
1400/03/30 37.7214 37.7214 37.7214 37.7214 0.04% 0.0164
1400/03/29 37.6995 37.6695 37.7050 37.7050 0.13% 0.0491
1400/03/28 37.9274 37.6777 37.9874 37.7541 0.49% 0.1842
1400/03/27 38.0426 37.8721 38.0589 37.9383 0.43% 0.1614
1400/03/26 38.1119 38.0698 38.3497 38.0997 0.01% 0.004
1400/03/25 38.0323 37.8267 38.1281 38.1037 0.20% 0.0768
1400/03/24 38.1483 38.0072 38.1781 38.0269 0.31% 0.116
1400/03/23 38.1429 38.1429 38.1429 38.1429 0.01% 0.0054
1400/03/22 38.1835 38.1483 38.1835 38.1483 0.01% 0.0027
1400/03/21 38.4359 38.1240 38.4676 38.1510 0.73% 0.2795
1400/03/20 38.2632 38.1825 38.4332 38.4305 0.13% 0.0505
1400/03/19 38.4091 38.2605 38.7020 38.38 0.84% 0.322
1400/03/18 38.6174 38.3320 38.7020 38.7020 - 0
1400/03/17 38.5611 38.4064 38.7020 38.7020 - 0
1400/03/16 38.5884 38.5884 38.7020 38.7020 - 0
1400/03/15 38.5911 38.5884 38.7020 38.7020 - 0
1400/03/14 38.5074 38.4746 38.7133 38.7020 0.56% 0.2138
1400/03/13 38.7663 38.4773 38.8952 38.4882 0.69% 0.2672
1400/03/12 38.8190 38.6590 38.8382 38.7554 0.19% 0.0746
1400/03/11 39.0684 38.8218 39.1867 38.83 0.62% 0.2411
1400/03/10 39.0523 38.9378 39.0936 39.0711 0.62% 0.2411
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
38.3919 03:01:42 - - 0.0138 0.04%
38.3919 03:01:39 0.0027 0.01% 0.0138 0.04%
38.3892 01:43:11 0.0027 0.01% 0.0165 0.04%
38.3919 01:21:49 0.0193 0.05% 0.0138 0.04%
38.4112 01:01:39 - - 0.0055 0.01%
38.4112 01:01:34 0.0055 0.01% 0.0055 0.01%
38.4167 00:43:22 0.0165 0.04% 0.011 0.03%
38.4002 00:22:23 - - 0.0055 0.01%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی