پوند انگلیس / دلار تایوان

GBP/TWD Ask
نرخ فعلی:: 36.796 0.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 36.796 0.04

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 36.796 0.04

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

پوند انگلیس / دلار تایوان در روز جاری

۰۳:۴۴:۵۵
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
36.796 03:44:55 0.045 0.12% 0.014 0.04% 0.028 0.08% 0.128 0.204
36.841 03:24:13 0.146 0.40% 0.059 0.16% 0.073 0.20% 0.083 0.159
36.695 03:04:47 - - 0.087 0.24% 0.073 0.20% 0.229 0.305
36.695 03:04:41 0.004 0.01% 0.087 0.24% 0.073 0.20% 0.229 0.305
36.691 02:24:18 0.093 0.25% 0.091 0.25% 0.077 0.21% 0.233 0.309
36.784 02:04:59 - - 0.002 0.01% 0.016 0.04% 0.14 0.216
36.784 02:04:58 0.022 0.06% 0.002 0.01% 0.016 0.04% 0.14 0.216
36.806 01:44:33 0.018 0.05% 0.024 0.07% 0.038 0.10% 0.118 0.194
36.788 01:23:50 0.003 0.01% 0.006 0.02% 0.02 0.05% 0.136 0.212
36.791 01:03:54 - - 0.009 0.02% 0.023 0.06% 0.133 0.209
36.791 01:03:52 0.014 0.04% 0.009 0.02% 0.023 0.06% 0.133 0.209
36.777 00:44:18 0.009 0.02% 0.005 0.01% 0.009 0.02% 0.147 0.223
36.768 00:23:36 - - 0.014 0.04% - - 0.156 0.232
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی