پوند انگلیس / دلار تایوان

GBP/TWD Ask
نرخ فعلی:: 36.796 0.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 36.796 0.04

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 36.796 0.04

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پوند انگلیس / دلار تایوان

در حال حاضر قیمت پوند انگلیس / دلار تایوان چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پوند انگلیس / دلار تایوان
36.796 ریال
می باشد

قیمت پوند انگلیس / دلار تایوان روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پوند انگلیس / دلار تایوان روز گذشته برابر با
36.759 ریال
بود

قیمت پوند انگلیس / دلار تایوان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پوند انگلیس / دلار تایوان نسبت به روز گذشته
0.037 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پوند انگلیس / دلار تایوان در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پوند انگلیس / دلار تایوان برابر با 36.768 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پوند انگلیس / دلار تایوان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

36.841 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پوند انگلیس / دلار تایوان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

36.691 ریال

قیمت پوند انگلیس / دلار تایوان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / دلار تایوان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 آذر 1400  با رقم 36.924 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.34 درصدی یا 0.128 ریال پوند انگلیس / دلار تایوان نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پوند انگلیس / دلار تایوان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / دلار تایوان   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1400  با رقم 37.681 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.34  درصدی یا 0.885 ریال پوند انگلیس / دلار تایوان نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پوند انگلیس / دلار تایوان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / دلار تایوان در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 18 شهریور 1400  با رقم 38.304 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.93 درصدی یا 1.508 ریال پوند انگلیس / دلار تایوان نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پوند انگلیس / دلار تایوان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / دلار تایوان در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 خرداد 1400  با رقم 39.134 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.97 درصدی یا 2.338 ریال پوند انگلیس / دلار تایوان نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پوند انگلیس / دلار تایوان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / دلار تایوان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آذر 1399  با رقم 37.897 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.9 درصدی یا 1.101 ریال پوند انگلیس / دلار تایوان نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پوند انگلیس / دلار تایوان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پوند انگلیس / دلار تایوان برابر است با 41.087 ریال که در تاریخ پنجشنبه 23 اسفند 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / دلار تایوان چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / دلار تایوان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.108699 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پوند انگلیس / دلار تایوان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / دلار تایوان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.34 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پوند انگلیس / دلار تایوان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 18 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / دلار تایوان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.93 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پوند انگلیس / دلار تایوان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / دلار تایوان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  5.97 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پوند انگلیس / دلار تایوان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / دلار تایوان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.9 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / دلار تایوان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / دلار تایوان، 2.34 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / دلار تایوان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / دلار تایوان، 2.34 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / دلار تایوان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / دلار تایوان،  2.34 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / دلار تایوان نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 25.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / دلار تایوان،  2.34 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / دلار تایوان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 10.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / دلار تایوان،  2.34 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / دلار تایوان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / دلار تایوان،  2.34 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / دلار تایوان نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.65 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / دلار تایوان،  2.34 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پوند انگلیس / دلار تایوان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی