پوند انگلیس / دلار ترینیداد

GBP/TTD Ask
نرخ فعلی:: 8.71 1.14
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 8.71 1.14
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 8.71 1.14
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۱:۵۶:۳۶

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 8.71
بالاترین قیمت روز 8.8397
پایین ترین قیمت روز 8.71
بیشترین مقدار نوسان روز 0.13
درصد بیشترین نوسان روز 1.44%
نرخ بازگشایی بازار 8.8096
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۱:۵۶:۳۶
نرخ روز گذشته 8.8096
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 1.14%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0996
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
14,254,197 ریال
سکه
14,871,236 ریال
دلار
13,286,135 ریال
یورو
14,002,557 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0740 0.8569% 1399/07/03
یک ماه 0.2990 3.3189% 1399/06/11
شش ماه 0.36 4.3114% 1399/01/13
یک سال 0.3870 4.6498% 1398/07/08
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 8.68
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 8.68
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 8.70
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 8.76
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 8.80
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 8.74
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 8.63

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 8.66
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 8.67
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 8.69
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 8.78
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 8.84
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 8.73
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 8.56

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 8.53 8.62 8.54 8.61 -
حمایت 2 (S2) 8.62 8.67 8.55 8.66 -
حمایت 1 (S1) 8.66 8.70 8.56 8.74 8.64
نقطه پیوت (PP) 8.75 8.75 8.75 8.79 8.74
مقاومت 1 (R1) 8.79 8.80 8.85 8.87 8.77
مقاومت 2 (R2) 8.88 8.83 8.86 8.92 -
مقاومت 3 (R3) 8.92 8.88 8.87 9.00 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1399/07/9 8.7776 8.7270 8.8301 8.7270 0.34% 0.03
1399/07/8 8.7605 8.6210 8.7960 8.7570 1.58% 0.136
1399/07/7 8.7281 8.6210 8.8165 8.6210 - 0
1399/07/6 8.7025 8.6210 8.7342 8.6210 - 0
1399/07/5 8.6997 8.6210 8.7025 8.6210 0.32% 0.028
1399/07/4 8.6984 8.6360 8.7380 8.6490 0.15% 0.013
1399/07/3 8.6799 8.6360 8.7195 8.6360 0.50% 0.0433
1399/07/2 8.6956 8.6447 8.7195 8.6793 0.20% 0.017
1399/07/1 8.7468 8.6820 8.7755 8.6963 0.57% 0.0499
1399/06/31 8.7880 8.7264 8.8465 8.7462 0.09% 0.0079
1399/06/30 8.8199 8.7308 8.8199 8.7383 0.57% 0.0497
1399/06/29 8.8219 8.7440 8.8240 8.7880 0.50% 0.044
1399/06/28 8.8520 8.7440 8.8697 8.7440 0.17% 0.015
1399/06/27 8.8451 8.7250 8.8567 8.7590 0.39% 0.034
1399/06/26 8.7994 8.6940 8.8738 8.7250 0.36% 0.031
1399/06/25 8.7810 8.66 8.8226 8.6940 0.39% 0.034
1399/06/24 8.6816 8.66 8.8083 8.66 - 0
1399/06/23 8.7359 8.66 8.7359 8.66 - 0
1399/06/22 8.7386 8.66 8.7860 8.66 1.45% 0.126
1399/06/21 8.7223 8.7209 8.7860 8.7860 0.50% 0.044
1399/06/20 8.8745 8.7298 8.8977 8.7420 1.02% 0.089
1399/06/19 8.8704 8.6983 8.8930 8.8310 0.70% 0.062
1399/06/18 8.9898 8.8683 8.9933 8.8930 0.97% 0.086
1399/06/17 8.9620 8.9377 9.0492 8.9790 - 0
1399/06/16 9.0636 8.9620 9.0636 8.9790 - 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
8.71 11:56:36 0.0921 1.06% 0.0996 1.14%
8.8021 11:49:42 0.0921 1.06% 0.0075 0.09%
8.71 11:35:38 - - 0.0996 1.14%
8.71 11:35:37 0.1194 1.37% 0.0996 1.14%
8.8294 11:14:17 0.0062 0.07% 0.0198 0.22%
8.8356 11:01:36 - - 0.026 0.30%
8.8356 11:01:36 0.1256 1.44% 0.026 0.30%
8.71 10:56:10 0.1187 1.36% 0.0996 1.14%
8.8287 10:49:17 0.1187 1.36% 0.0191 0.22%
8.71 10:35:14 - - 0.0996 1.14%
8.71 10:35:12 0.1263 1.45% 0.0996 1.14%
8.8363 10:14:18 0.0034 0.04% 0.0267 0.30%
8.8397 10:00:35 - - 0.0301 0.34%
8.8397 10:00:33 0.1297 1.49% 0.0301 0.34%
8.71 09:56:09 0.1269 1.46% 0.0996 1.14%
8.8369 09:49:16 0.1269 1.46% 0.0273 0.31%
8.71 09:35:11 - - 0.0996 1.14%
8.71 09:35:10 0.1263 1.45% 0.0996 1.14%
8.8363 09:28:17 0.0048 0.05% 0.0267 0.30%
8.8315 09:14:17 0.0007 0.01% 0.0219 0.25%
8.8322 09:00:27 - - 0.0226 0.26%
8.8322 09:00:27 0.1222 1.40% 0.0226 0.26%
8.71 08:56:09 0.1249 1.43% 0.0996 1.14%
8.8349 08:49:15 0.1249 1.43% 0.0253 0.29%
8.71 08:35:10 - - 0.0996 1.14%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی