پوند انگلیس / لیلانگنی سویس

GBP/SZL Ask
نرخ فعلی:: 21.4972 5.26
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 21.4972 5.26

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 21.4972 5.26

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

پوند انگلیس / لیلانگنی سویس در روز جاری

۱۵:۰۴:۲۴
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
21.4972 15:04:24 - - 1.0742 5.26% 0.0009 - 0.009 0.4972
21.4972 15:04:20 1.0742 5.26% 1.0742 5.26% 0.0009 - 0.009 0.4972
20.423 14:49:47 1.1154 5.46% - - 1.0751 5.26% 1.0652 0.577
21.5384 14:44:29 1.1154 5.46% 1.1154 5.46% 0.0403 0.19% 0.0502 0.5384
20.423 14:21:48 1.1099 5.43% - - 1.0751 5.26% 1.0652 0.577
21.5329 14:15:58 0.0224 0.10% 1.1099 5.43% 0.0348 0.16% 0.0447 0.5329
21.5553 13:43:53 1.1323 5.54% 1.1323 5.54% 0.0572 0.27% 0.0671 0.5553
20.423 13:07:45 1.181 5.78% - - 1.0751 5.26% 1.0652 0.577
21.604 13:03:52 - - 1.181 5.78% 0.1059 0.49% 0.1158 0.604
21.604 13:03:50 1.181 5.78% 1.181 5.78% 0.1059 0.49% 0.1158 0.604
20.423 12:42:44 1.1482 5.62% - - 1.0751 5.26% 1.0652 0.577
21.5712 12:24:11 0.0565 0.26% 1.1482 5.62% 0.0731 0.34% 0.083 0.5712
21.5147 12:04:14 - - 1.0917 5.35% 0.0166 0.08% 0.0265 0.5147
21.5147 12:03:59 1.0917 5.35% 1.0917 5.35% 0.0166 0.08% 0.0265 0.5147
20.423 11:56:34 1.0595 5.19% - - 1.0751 5.26% 1.0652 0.577
21.4825 11:43:55 1.0595 5.19% 1.0595 5.19% 0.0156 0.07% 0.0057 0.4825
20.423 11:28:32 1.1003 5.39% - - 1.0751 5.26% 1.0652 0.577
21.5233 11:23:19 1.1003 5.39% 1.1003 5.39% 0.0252 0.12% 0.0351 0.5233
20.423 11:07:47 1.1229 5.50% - - 1.0751 5.26% 1.0652 0.577
21.5459 11:03:53 - - 1.1229 5.50% 0.0478 0.22% 0.0577 0.5459
21.5459 11:03:49 0.006 0.03% 1.1229 5.50% 0.0478 0.22% 0.0577 0.5459
21.5519 10:44:12 0.0501 0.23% 1.1289 5.53% 0.0538 0.25% 0.0637 0.5519
21.602 10:23:32 1.179 5.77% 1.179 5.77% 0.1039 0.48% 0.1138 0.602
20.423 10:14:33 1.1576 5.67% - - 1.0751 5.26% 1.0652 0.577
21.5806 10:04:29 - - 1.1576 5.67% 0.0825 0.38% 0.0924 0.5806
21.5806 10:04:28 1.1576 5.67% 1.1576 5.67% 0.0825 0.38% 0.0924 0.5806
20.423 09:49:33 1.2027 5.89% - - 1.0751 5.26% 1.0652 0.577
21.6257 09:44:16 1.2027 5.89% 1.2027 5.89% 0.1276 0.59% 0.1375 0.6257
20.423 09:21:40 1.1587 5.67% - - 1.0751 5.26% 1.0652 0.577
21.5817 09:03:34 - - 1.1587 5.67% 0.0836 0.39% 0.0935 0.5817
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی