پوند انگلیس / کرون سوئد

GBP/SEK Ask
نرخ فعلی:: 12.1119 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 12.1119 0.02

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 12.1119 0.02

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی