پوند انگلیس / ریال عربستان

GBP/SAR Ask
نرخ فعلی:: 5.1733 0.39
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 5.1733 0.39
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 5.1733 0.39
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

پوند انگلیس / ریال عربستان در روز جاری

۲۱:۴۳:۴۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
5.1733 21:43:47 0.0203 0.39% 0.0203 0.39% 0.0196 0.38% 0.0106 0.1733
5.153 21:28:30 0.0207 0.40% - - 0.0007 0.01% 0.0097 0.153
5.1737 21:22:48 0.0207 0.40% 0.0207 0.40% 0.02 0.39% 0.011 0.1737
5.153 21:07:36 0.0222 0.43% - - 0.0007 0.01% 0.0097 0.153
5.1752 21:02:57 - - 0.0222 0.43% 0.0215 0.42% 0.0125 0.1752
5.1752 21:02:57 0.0027 0.05% 0.0222 0.43% 0.0215 0.42% 0.0125 0.1752
5.1725 20:43:30 0.0195 0.38% 0.0195 0.38% 0.0188 0.36% 0.0098 0.1725
5.153 20:35:45 - - - - 0.0007 0.01% 0.0097 0.153
5.153 20:35:45 0.0233 0.45% - - 0.0007 0.01% 0.0097 0.153
5.1763 20:22:49 0.0233 0.45% 0.0233 0.45% 0.0226 0.44% 0.0136 0.1763
5.153 20:14:31 0.0255 0.49% - - 0.0007 0.01% 0.0097 0.153
5.1785 20:03:28 - - 0.0255 0.49% 0.0248 0.48% 0.0158 0.1785
5.1785 20:03:27 0.0255 0.49% 0.0255 0.49% 0.0248 0.48% 0.0158 0.1785
5.153 19:49:30 0.024 0.47% - - 0.0007 0.01% 0.0097 0.153
5.177 19:43:30 0.024 0.47% 0.024 0.47% 0.0233 0.45% 0.0143 0.177
5.153 19:21:43 0.0289 0.56% - - 0.0007 0.01% 0.0097 0.153
5.1819 19:03:25 - - 0.0289 0.56% 0.0282 0.55% 0.0192 0.1819
5.1819 19:03:20 0.0289 0.56% 0.0289 0.56% 0.0282 0.55% 0.0192 0.1819
5.153 18:56:30 0.0248 0.48% - - 0.0007 0.01% 0.0097 0.153
5.1778 18:43:32 0.0248 0.48% 0.0248 0.48% 0.0241 0.47% 0.0151 0.1778
5.153 18:35:42 - - - - 0.0007 0.01% 0.0097 0.153
5.153 18:35:38 0.0229 0.44% - - 0.0007 0.01% 0.0097 0.153
5.1759 18:23:03 0.0229 0.44% 0.0229 0.44% 0.0222 0.43% 0.0132 0.1759
5.153 18:07:40 0.0241 0.47% - - 0.0007 0.01% 0.0097 0.153
5.1771 18:02:57 - - 0.0241 0.47% 0.0234 0.45% 0.0144 0.1771
5.1771 18:02:56 0.0241 0.47% 0.0241 0.47% 0.0234 0.45% 0.0144 0.1771
5.153 17:42:37 0.0144 0.28% - - 0.0007 0.01% 0.0097 0.153
5.1674 17:22:57 0.006 0.12% 0.0144 0.28% 0.0137 0.27% 0.0047 0.1674
5.1614 17:03:32 - - 0.0084 0.16% 0.0077 0.15% 0.0013 0.1614
5.1614 17:03:28 0.0084 0.16% 0.0084 0.16% 0.0077 0.15% 0.0013 0.1614
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی