پوند انگلیس / ریال عربستان

GBP/SAR Ask
نرخ فعلی:: 4.9845 3.38
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 4.9845 3.38

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 4.9845 3.38

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی