پوند انگلیس / ریال عربستان

GBP/SAR Ask
نرخ فعلی:: 5.153 0.18
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 5.153 0.18
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 5.153 0.18
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه پوند انگلیس / ریال عربستان

نمودار کندل‌استیک پوند انگلیس / ریال عربستان در روز جاری

نمودار نوسانات پوند انگلیس / ریال عربستان در روز جاری

مقایسه روند قیمت پوند انگلیس / ریال عربستان در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه پوند انگلیس / ریال عربستان

اندیکاتورهای پوند انگلیس / ریال عربستان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی