پوند انگلیس / ریال عربستان

GBP/SAR Ask
نرخ فعلی:: 5.0795 1.45
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 5.0795 1.45
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 5.0795 1.45
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۸:۰۲:۵۹

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 5.0795
بالاترین قیمت روز 5.153
پایین ترین قیمت روز 5.075
بیشترین مقدار نوسان روز 0.05
درصد بیشترین نوسان روز 0.55%
نرخ بازگشایی بازار 5.142
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۸:۰۲:۵۹
نرخ روز گذشته 5.153
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 1.45%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0735
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
10,717,083 ریال
سکه
10,978,110 ریال
دلار
11,020,079 ریال
یورو
11,198,592 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0484 0.9439% 1400/06/30
یک ماه 0.0858 1.6611% 1400/06/06
شش ماه 0.0857 1.6592% 1400/01/08
یک سال 0.2959 6.1857% 1399/07/07
سه سال 0.1707 3.4774% 1397/07/06
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 5.14
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 5.13
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 5.14
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 5.15
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 5.15
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 5.16
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 5.19

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 5.14
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 5.13
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 5.15
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 5.15
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 5.15
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 5.17
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 5.20

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 4.97 5.02 4.98 5.02 -
حمایت 2 (S2) 5.02 5.05 4.98 5.05 -
حمایت 1 (S1) 5.05 5.07 4.99 5.10 5.03
نقطه پیوت (PP) 5.10 5.10 5.10 5.12 5.09
مقاومت 1 (R1) 5.13 5.13 5.16 5.18 5.11
مقاومت 2 (R2) 5.18 5.15 5.17 5.20 -
مقاومت 3 (R3) 5.20 5.18 5.17 5.25 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/07/6 5.1530 5.1264 5.1530 5.1401 0.23% 0.0117
1400/07/5 5.1305 5.1262 5.1530 5.1284 0.48% 0.0246
1400/07/3 5.1301 5.1301 5.1530 5.1530 0.46% 0.0235
1400/07/2 5.1475 5.1243 5.1530 5.1295 0.46% 0.0235
1400/07/1 5.11 5.1080 5.1568 5.1530 0.85% 0.0434
1400/06/31 5.1234 5.1096 5.1530 5.1096 0.36% 0.0183
1400/06/30 5.1293 5.1174 5.1530 5.1279 - -
1400/06/29 5.1548 5.1171 5.1574 5.1530 0.02% 0.001
1400/06/28 5.1540 5.1540 5.1540 5.1540 0.04% 0.0021
1400/06/27 5.1531 5.1490 5.1531 5.1519 0.01% 0.0005
1400/06/26 5.1727 5.1512 5.1791 5.1524 0.44% 0.0225
1400/06/25 5.1939 5.1530 5.1958 5.1749 0.26% 0.0133
1400/06/24 5.1791 5.1530 5.1949 5.1882 0.13% 0.0068
1400/06/23 5.1881 5.1530 5.2177 5.1814 0.55% 0.0284
1400/06/22 5.1530 5.1530 5.1947 5.1530 0.76% 0.0391
1400/06/21 5.1530 5.1396 5.1921 5.1921 - -
1400/06/20 5.1891 5.1530 5.1921 5.1921 0.76% 0.0391
1400/06/19 5.1923 5.1530 5.2078 5.1530 - -
1400/06/18 5.1677 5.1530 5.1990 5.1530 - -
1400/06/17 5.1695 5.1523 5.1717 5.1530 - -
1400/06/16 5.1884 5.1530 5.1967 5.1530 - -
1400/06/15 5.2017 5.1530 5.2017 5.1530 - -
1400/06/14 5.2022 5.1530 5.2022 5.1530 - -
1400/06/13 5.1530 5.1530 5.2026 5.1530 - -
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
5.0795 18:02:59 - - 0.0735 1.45%
5.0795 18:02:58 0.0045 0.09% 0.0735 1.45%
5.075 17:43:39 0.0041 0.08% 0.078 1.54%
5.0791 17:22:25 0.0068 0.13% 0.0739 1.45%
5.0859 17:03:00 - - 0.0671 1.32%
5.0859 17:02:59 0.0008 0.02% 0.0671 1.32%
5.0851 16:50:32 0.0052 0.10% 0.0679 1.34%
5.0799 16:22:44 0.0124 0.24% 0.0731 1.44%
5.0923 16:03:16 - - 0.0607 1.19%
5.0923 16:03:13 0.006 0.12% 0.0607 1.19%
5.0983 15:43:39 0.009 0.18% 0.0547 1.07%
5.1073 15:22:51 0.0027 0.05% 0.0457 0.89%
5.1046 15:08:51 0.0011 0.02% 0.0484 0.95%
5.1035 14:43:36 0.0041 0.08% 0.0495 0.97%
5.1076 14:22:41 0.0454 0.89% 0.0454 0.89%
5.153 13:56:20 0.0371 0.73% - -
5.1159 13:43:30 0.0064 0.13% 0.0371 0.73%
5.1223 13:22:54 0.0063 0.12% 0.0307 0.60%
5.1286 13:02:59 - - 0.0244 0.48%
5.1286 13:02:58 0.0244 0.48% 0.0244 0.48%
5.153 12:42:37 0.0255 0.50% - -
5.1275 12:22:42 0.0015 0.03% 0.0255 0.50%
5.126 12:04:08 - - 0.027 0.53%
5.126 12:04:07 0.027 0.53% 0.027 0.53%
5.153 11:56:27 0.0229 0.45% - -
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی