پوند انگلیس / سول پرو

GBP/PEN Ask
نرخ فعلی:: 5.4236 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 5.4236 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 5.4236 -

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پوند انگلیس / سول پرو

در حال حاضر قیمت پوند انگلیس / سول پرو چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پوند انگلیس / سول پرو
5.4236 ریال
می باشد

قیمت پوند انگلیس / سول پرو روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پوند انگلیس / سول پرو روز گذشته برابر با
5.4236 ریال
بود

قیمت پوند انگلیس / سول پرو نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پوند انگلیس / سول پرو نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پوند انگلیس / سول پرو در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پوند انگلیس / سول پرو برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پوند انگلیس / سول پرو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

5.4236 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پوند انگلیس / سول پرو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

5.4204 ریال

قیمت پوند انگلیس / سول پرو نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / سول پرو در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 5.4227 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.01 درصدی یا 0.0009 ریال پوند انگلیس / سول پرو نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پوند انگلیس / سول پرو نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / سول پرو   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آبان 1400  با رقم 5.4408 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.31  درصدی یا 0.0172 ریال پوند انگلیس / سول پرو نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پوند انگلیس / سول پرو نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / سول پرو در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 5.6914 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.7 درصدی یا 0.2678 ریال پوند انگلیس / سول پرو نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پوند انگلیس / سول پرو نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / سول پرو در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 16 خرداد 1400  با رقم 5.4536 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.55 درصدی یا 0.03 ریال پوند انگلیس / سول پرو نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پوند انگلیس / سول پرو نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / سول پرو در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 16 آذر 1399  با رقم 4.814 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 12.66 درصدی یا 0.6096 ریال پوند انگلیس / سول پرو نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پوند انگلیس / سول پرو تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پوند انگلیس / سول پرو برابر است با 5.7022 ریال که در تاریخ دوشنبه 18 مرداد 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / سول پرو چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / سول پرو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.142174 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پوند انگلیس / سول پرو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / سول پرو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.31 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پوند انگلیس / سول پرو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / سول پرو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.7 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پوند انگلیس / سول پرو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 16 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / سول پرو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  0.55 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پوند انگلیس / سول پرو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 16 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / سول پرو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 12.66 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / سول پرو نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.9  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / سول پرو، 0.31 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / سول پرو نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / سول پرو، 0.31 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / سول پرو نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / سول پرو،  0.31 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / سول پرو نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.93 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / سول پرو،  0.31 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / سول پرو نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / سول پرو،  0.31 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / سول پرو نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 42.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / سول پرو،  0.31 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / سول پرو نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 18.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / سول پرو،  0.31 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پوند انگلیس / سول پرو

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی