خبر

پوند / دلار نیوزیلند

GBP/NZD Ask
نرخ فعلی:: 2.0568 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 2.0568 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.0568 -

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی