پوند انگلیس / نایرا نیجری

GBP/NGN Ask
نرخ فعلی:: 557.889 1.13
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 557.889 1.13
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 557.889 1.13
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۶:۲۲:۴۴

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 557.889
بالاترین قیمت روز 565.099
پایین ترین قیمت روز 557.889
بیشترین مقدار نوسان روز 3.34
درصد بیشترین نوسان روز 0.53%
نرخ بازگشایی بازار 564.77
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۶:۲۲:۴۴
نرخ روز گذشته 564.2
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 1.13%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 6.311
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
10,692,838 ریال
سکه
10,978,110 ریال
دلار
10,976,772 ریال
یورو
11,139,790 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 5.48 0.9727% 1400/06/30
یک ماه 9.4350 1.6631% 1400/06/06
شش ماه 31.4260 5.9693% 1400/01/08
یک سال 69.7590 14.2911% 1399/07/07
سه سال 85.4190 18.0792% 1397/07/06
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 563.97
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 564.05
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 564.50
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 564.78
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 566.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 569.10
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 560.31

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 563.86
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 563.77
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 565.28
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 565.36
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 565.97
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 568.12
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 559.68

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 548.27 553.08 548.87 553.95 -
حمایت 2 (S2) 553.08 555.83 549.47 555.92 -
حمایت 1 (S1) 555.48 557.53 550.07 561.16 554.28
نقطه پیوت (PP) 560.29 560.29 560.29 563.13 559.69
مقاومت 1 (R1) 562.69 563.04 565.69 568.37 561.49
مقاومت 2 (R2) 567.50 564.74 566.30 570.34 -
مقاومت 3 (R3) 569.90 567.50 566.90 575.58 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/07/6 564.20 563.0390 567.18 564.4810 0.23% 1.318
1400/07/5 563.4920 562.9980 564.20 563.1630 0.18% 1.037
1400/07/3 563.4510 563.4510 564.20 564.20 0.16% 0.914
1400/07/2 565.4290 562.9570 566.2510 563.2860 0.16% 0.914
1400/07/1 561.3090 560.9790 566.4180 564.20 0.52% 2.932
1400/06/31 562.8740 561.2680 564.20 561.2680 0.37% 2.101
1400/06/30 563.4510 562.1740 564.20 563.3690 - -
1400/06/29 566.2940 562.1740 566.4180 564.20 0.36% 2.012
1400/06/28 566.2120 566.2120 566.2120 566.2120 0.04% 0.206
1400/06/27 566.17 564.20 566.17 566.0060 0.02% 0.123
1400/06/26 568.3130 564.20 568.9720 566.1290 0.34% 1.929
1400/06/25 564.20 564.20 570.8180 564.20 1% 5.637
1400/06/24 568.8480 564.20 570.5380 569.8370 0.12% 0.659
1400/06/23 569.8370 564.20 571.2380 569.1780 0.88% 4.978
1400/06/22 564.20 564.20 570.5380 564.20 1.07% 6.035
1400/06/21 564.20 564.20 570.2350 570.2350 0.07% 0.371
1400/06/20 569.9460 564.20 569.9460 569.8640 1% 5.664
1400/06/19 570.1520 564.20 571.7580 564.20 - -
1400/06/18 567.3780 564.20 570.9350 564.20 - -
1400/06/17 567.86 564.20 568.0660 564.20 - -
1400/06/16 570.03 564.20 570.9360 564.20 - -
1400/06/15 571.43 564.20 571.43 564.20 - -
1400/06/14 571.4720 564.20 571.4720 564.20 - -
1400/06/13 564.20 564.20 571.5130 564.20 - -
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
557.889 16:22:44 1.36 0.24% 6.311 1.13%
559.249 16:03:17 - - 4.951 0.89%
559.249 16:03:14 0.577 0.10% 4.951 0.89%
559.826 15:43:39 1.112 0.20% 4.374 0.78%
560.938 15:22:51 0.247 0.04% 3.262 0.58%
560.691 15:08:51 0.206 0.04% 3.509 0.63%
560.485 14:43:36 0.371 0.07% 3.715 0.66%
560.856 14:22:41 3.344 0.60% 3.344 0.60%
564.2 13:56:20 2.273 0.40% - -
561.927 13:43:30 0.659 0.12% 2.273 0.40%
562.586 13:22:54 0.783 0.14% 1.614 0.29%
563.369 13:03:00 - - 0.831 0.15%
563.369 13:02:58 0.831 0.15% 0.831 0.15%
564.2 12:42:37 1.12 0.20% - -
563.08 12:22:42 0.123 0.02% 1.12 0.20%
562.957 12:04:09 - - 1.243 0.22%
562.957 12:04:08 1.243 0.22% 1.243 0.22%
564.2 11:56:27 0.831 0.15% - -
563.369 11:43:31 0.831 0.15% 0.831 0.15%
564.2 11:28:33 0.502 0.09% - -
563.698 11:08:42 0.206 0.04% 0.502 0.09%
563.904 10:43:30 0.454 0.08% 0.296 0.05%
564.358 10:22:45 0.158 0.03% 0.158 0.03%
564.2 10:14:32 0.075 0.01% - -
564.275 10:08:54 0.075 0.01% 0.075 0.01%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی