پوند انگلیس / رینگیت مالزی

GBP/MYR Ask
نرخ فعلی:: 5.6831 0.36
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 5.6831 0.36

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 5.6831 0.36

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پوند انگلیس / رینگیت مالزی

در حال حاضر قیمت پوند انگلیس / رینگیت مالزی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پوند انگلیس / رینگیت مالزی 5.6831 ریال می باشد

قیمت پوند انگلیس / رینگیت مالزی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پوند انگلیس / رینگیت مالزی روز گذشته برابر با 5.7043 ریال بود

قیمت پوند انگلیس / رینگیت مالزی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پوند انگلیس / رینگیت مالزی نسبت به روز گذشته 0.0212 ریال کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت پوند انگلیس / رینگیت مالزی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پوند انگلیس / رینگیت مالزی برابر با 5.6963 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پوند انگلیس / رینگیت مالزی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

5.7035 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پوند انگلیس / رینگیت مالزی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

5.681 ریال

قیمت پوند انگلیس / رینگیت مالزی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / رینگیت مالزی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 25 دی 1400  با رقم 5.7182 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.61 درصدی یا 0.0351 ریال پوند انگلیس / رینگیت مالزی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پوند انگلیس / رینگیت مالزی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / رینگیت مالزی در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 دی 1400  با رقم 5.6312 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.92  درصدی یا 0.0519 ریال پوند انگلیس / رینگیت مالزی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پوند انگلیس / رینگیت مالزی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / رینگیت مالزی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 30 مهر 1400  با رقم 5.714 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.54 درصدی یا 0.0309 ریال پوند انگلیس / رینگیت مالزی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پوند انگلیس / رینگیت مالزی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / رینگیت مالزی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 31 تیر 1400  با رقم 5.8197 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.34 درصدی یا 0.1366 ریال پوند انگلیس / رینگیت مالزی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پوند انگلیس / رینگیت مالزی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / رینگیت مالزی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 3 بهمن 1399  با رقم 5.5338 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.69 درصدی یا 0.1493 ریال پوند انگلیس / رینگیت مالزی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پوند انگلیس / رینگیت مالزی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پوند انگلیس / رینگیت مالزی برابر است با 5.9233 ریال که در تاریخ پنجشنبه 7 مرداد 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / رینگیت مالزی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / رینگیت مالزی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.220399 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پوند انگلیس / رینگیت مالزی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / رینگیت مالزی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.92 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پوند انگلیس / رینگیت مالزی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 30 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / رینگیت مالزی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.54 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پوند انگلیس / رینگیت مالزی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 31 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / رینگیت مالزی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  2.34 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پوند انگلیس / رینگیت مالزی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 3 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / رینگیت مالزی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.69 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / رینگیت مالزی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / رینگیت مالزی، 0.92 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / رینگیت مالزی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / رینگیت مالزی، 0.92 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / رینگیت مالزی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / رینگیت مالزی،  0.92 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / رینگیت مالزی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / رینگیت مالزی،  0.92 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / رینگیت مالزی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 27.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / رینگیت مالزی،  0.92 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / رینگیت مالزی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 30.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / رینگیت مالزی،  0.92 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / رینگیت مالزی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 30.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / رینگیت مالزی،  0.92 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پوند انگلیس / رینگیت مالزی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین