پوند انگلیس / پزوی مکزیک

GBP/MXN Ask
نرخ فعلی:: 27.726 0.05
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 27.726 0.05
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 27.726 0.05
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی