پوند انگلیس / پزوی مکزیک

GBP/MXN Ask
نرخ فعلی:: 27.9731 0.8
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 27.9731 0.8
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 27.9731 0.8
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۲:۲۱:۵۰

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 27.9731
بالاترین قیمت روز 28.2254
پایین ترین قیمت روز 27.9731
بیشترین مقدار نوسان روز 0.07
درصد بیشترین نوسان روز 0.43%
نرخ بازگشایی بازار 28.2145
زمان ثبت آخرین نرخ ۲۲:۲۱:۵۰
نرخ روز گذشته 28.1964
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.8%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.2233
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,636,405 ریال
سکه
9,135,791 ریال
دلار
8,705,991 ریال
یورو
8,984,734 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0123 0.0440% 1400/02/09
یک ماه 0.0384 0.1375% 1400/01/17
شش ماه 0.7201 2.6423% 1399/08/16
یک سال 2.0016 6.6776% 1399/02/17
سه سال 1.8990 7.2831% 1397/02/15
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 28.05
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 27.95
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 27.84
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 27.87
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 28.12
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 27.83
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 27.78

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 28.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 27.93
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 27.77
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 27.81
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 28.11
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 27.82
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 27.52

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 27.63 27.80 27.65 27.83 -
حمایت 2 (S2) 27.80 27.90 27.67 27.90 -
حمایت 1 (S1) 27.88 27.96 27.69 28.08 27.84
نقطه پیوت (PP) 28.05 28.05 28.05 28.15 28.03
مقاومت 1 (R1) 28.14 28.15 28.24 28.34 28.09
مقاومت 2 (R2) 28.30 28.21 28.26 28.40 -
مقاومت 3 (R3) 28.39 28.30 28.28 28.59 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/15 28.0802 28.0578 28.2116 28.1968 0.29% 0.0818
1400/02/14 28.0849 27.9280 28.1522 28.1150 0.67% 0.187
1400/02/13 27.9691 27.9280 28.1725 27.9280 - 0
1400/02/12 27.9931 27.9280 27.9931 27.9280 - 0
1400/02/11 27.9766 27.9280 28.0105 27.9280 0.19% 0.0525
1400/02/10 27.9646 27.8395 27.9941 27.9805 0.07% 0.0197
1400/02/9 27.7555 27.7505 28.0880 27.9608 0.69% 0.1925
1400/02/8 27.8932 27.7393 27.9220 27.7683 0.40% 0.1104
1400/02/7 27.6468 27.6131 27.8828 27.8787 0.84% 0.2336
1400/02/6 27.5617 27.5188 27.6451 27.6451 0.32% 0.0893
1400/02/5 27.5558 27.5558 27.5558 27.5558 0.01% 0.0014
1400/02/4 27.5572 27.5572 27.5572 27.5572 0.10% 0.028
1400/02/2 27.7535 27.5242 27.7728 27.5852 0.21% 0.0568
1400/02/1 27.8301 27.6420 27.8786 27.6420 - 0
1400/01/31 27.7379 27.6420 27.8463 27.6420 - 0
1400/01/30 27.5496 27.5375 27.7486 27.6420 - 0
1400/01/28 27.5347 27.5347 27.6420 27.6420 - 0
1400/01/27 27.5311 27.4140 27.6420 27.6420 - 0
1400/01/26 27.6721 27.4486 27.6956 27.6420 - 0
1400/01/25 27.6597 27.6089 27.7630 27.6420 - 0
1400/01/24 27.6876 27.5623 27.7601 27.6420 - 0
1400/01/23 27.7182 27.6086 27.7585 27.6420 - 0
1400/01/20 27.6245 27.5916 27.6902 27.6420 0.12% 0.0336
1400/01/19 27.7931 27.5906 27.7965 27.6084 0.65% 0.1787
1400/01/18 27.9238 27.7301 27.9357 27.7871 0.65% 0.1787
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
27.9731 22:21:50 0.0166 0.06% 0.2233 0.80%
27.9897 22:07:50 0.0145 0.05% 0.2067 0.74%
27.9752 21:42:51 0.0059 0.02% 0.2212 0.79%
27.9811 21:21:48 0.009 0.03% 0.2153 0.77%
27.9901 21:07:51 0.0175 0.06% 0.2063 0.74%
28.0076 20:42:44 0.0237 0.08% 0.1888 0.67%
28.0313 20:21:48 0.0208 0.07% 0.1651 0.59%
28.0105 20:07:54 0.0551 0.20% 0.1859 0.66%
28.0656 19:42:48 0.0426 0.15% 0.1308 0.47%
28.1082 19:21:58 0.0156 0.06% 0.0882 0.31%
28.0926 19:07:53 0.0664 0.24% 0.1038 0.37%
28.159 18:42:51 0.0053 0.02% 0.0374 0.13%
28.1537 18:21:52 0.004 0.01% 0.0427 0.15%
28.1497 18:02:18 - - 0.0467 0.17%
28.1497 18:02:17 0.0443 0.16% 0.0467 0.17%
28.194 17:21:56 0.0372 0.13% 0.0024 0.01%
28.1568 17:01:58 - - 0.0396 0.14%
28.1568 17:01:58 0.0417 0.15% 0.0396 0.14%
28.1985 16:42:51 0.0094 0.03% 0.0021 0.01%
28.2079 16:21:52 0.0271 0.10% 0.0115 0.04%
28.1808 16:02:47 - - 0.0156 0.06%
28.1808 16:02:42 0.0342 0.12% 0.0156 0.06%
28.1466 15:43:01 0.0316 0.11% 0.0498 0.18%
28.115 15:22:00 0.0052 0.02% 0.0814 0.29%
28.1202 15:02:20 - - 0.0762 0.27%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی