پوند انگلیس / کواچا مالاوی

GBP/MWK Ask
نرخ فعلی:: 1,111.06 0.1
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1,111.06 0.1

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1,111.06 0.1

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پوند انگلیس / کواچا مالاوی

در حال حاضر قیمت پوند انگلیس / کواچا مالاوی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پوند انگلیس / کواچا مالاوی 1,111.06 ریال می باشد

قیمت پوند انگلیس / کواچا مالاوی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پوند انگلیس / کواچا مالاوی روز گذشته برابر با 1,111.62 ریال بود

قیمت پوند انگلیس / کواچا مالاوی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پوند انگلیس / کواچا مالاوی نسبت به روز گذشته 0.56 ریال کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت پوند انگلیس / کواچا مالاوی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پوند انگلیس / کواچا مالاوی برابر با 1,112.28 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پوند انگلیس / کواچا مالاوی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1,113.17 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پوند انگلیس / کواچا مالاوی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1,108.35 ریال

قیمت پوند انگلیس / کواچا مالاوی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / کواچا مالاوی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 29 دی 1400  با رقم 1,122.67 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.03 درصدی یا 11.61 ریال پوند انگلیس / کواچا مالاوی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پوند انگلیس / کواچا مالاوی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / کواچا مالاوی در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 دی 1400  با رقم 1,104.03 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.63  درصدی یا 7.03 ریال پوند انگلیس / کواچا مالاوی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پوند انگلیس / کواچا مالاوی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / کواچا مالاوی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 4 آبان 1400  با رقم 1,132.94 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.93 درصدی یا 21.88 ریال پوند انگلیس / کواچا مالاوی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پوند انگلیس / کواچا مالاوی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / کواچا مالاوی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 4 مرداد 1400  با رقم 1,128.05 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.5 درصدی یا 16.99 ریال پوند انگلیس / کواچا مالاوی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پوند انگلیس / کواچا مالاوی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / کواچا مالاوی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 بهمن 1399  با رقم 1,082.86 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.6 درصدی یا 28.2 ریال پوند انگلیس / کواچا مالاوی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پوند انگلیس / کواچا مالاوی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پوند انگلیس / کواچا مالاوی برابر است با 1,152.19 ریال که در تاریخ پنجشنبه 20 خرداد 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / کواچا مالاوی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / کواچا مالاوی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.445105 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پوند انگلیس / کواچا مالاوی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / کواچا مالاوی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.63 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پوند انگلیس / کواچا مالاوی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 4 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / کواچا مالاوی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.93 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پوند انگلیس / کواچا مالاوی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 4 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / کواچا مالاوی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  1.5 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پوند انگلیس / کواچا مالاوی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / کواچا مالاوی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.6 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / کواچا مالاوی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.34  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / کواچا مالاوی، 0.63 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / کواچا مالاوی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / کواچا مالاوی، 0.63 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / کواچا مالاوی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / کواچا مالاوی،  0.63 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / کواچا مالاوی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 27.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / کواچا مالاوی،  0.63 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / کواچا مالاوی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 40.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / کواچا مالاوی،  0.63 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / کواچا مالاوی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 44.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / کواچا مالاوی،  0.63 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / کواچا مالاوی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 52.92 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / کواچا مالاوی،  0.63 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پوند انگلیس / کواچا مالاوی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین