پوند انگلیس / روفیا مالدیو

GBP/MVR Ask
نرخ فعلی:: 21.1331 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 21.1331 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 21.1331 -

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پوند انگلیس / روفیا مالدیو

در حال حاضر قیمت پوند انگلیس / روفیا مالدیو چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پوند انگلیس / روفیا مالدیو
21.1331 ریال
می باشد

قیمت پوند انگلیس / روفیا مالدیو روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پوند انگلیس / روفیا مالدیو روز گذشته برابر با
21.1331 ریال
بود

قیمت پوند انگلیس / روفیا مالدیو نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پوند انگلیس / روفیا مالدیو نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پوند انگلیس / روفیا مالدیو در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پوند انگلیس / روفیا مالدیو برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پوند انگلیس / روفیا مالدیو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

21.1331 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پوند انگلیس / روفیا مالدیو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

21.1331 ریال

قیمت پوند انگلیس / روفیا مالدیو نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / روفیا مالدیو در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال پوند انگلیس / روفیا مالدیو نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پوند انگلیس / روفیا مالدیو نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / روفیا مالدیو   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال پوند انگلیس / روفیا مالدیو نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پوند انگلیس / روفیا مالدیو نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / روفیا مالدیو در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 شهریور 1400  با رقم 21.1331 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال پوند انگلیس / روفیا مالدیو نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پوند انگلیس / روفیا مالدیو نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / روفیا مالدیو در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 خرداد 1400  با رقم 21.7453 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.81 درصدی یا 0.6122 ریال پوند انگلیس / روفیا مالدیو نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پوند انگلیس / روفیا مالدیو نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / روفیا مالدیو در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 20.4607 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.28 درصدی یا 0.6724 ریال پوند انگلیس / روفیا مالدیو نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پوند انگلیس / روفیا مالدیو تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پوند انگلیس / روفیا مالدیو برابر است با 21.839 ریال که در تاریخ چهارشنبه 19 خرداد 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / روفیا مالدیو چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / روفیا مالدیو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.227649 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پوند انگلیس / روفیا مالدیو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / روفیا مالدیو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پوند انگلیس / روفیا مالدیو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 8 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / روفیا مالدیو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پوند انگلیس / روفیا مالدیو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / روفیا مالدیو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  2.81 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پوند انگلیس / روفیا مالدیو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / روفیا مالدیو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.28 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / روفیا مالدیو نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.14  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / روفیا مالدیو، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / روفیا مالدیو نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / روفیا مالدیو، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / روفیا مالدیو نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 2.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / روفیا مالدیو،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / روفیا مالدیو نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / روفیا مالدیو،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / روفیا مالدیو نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 5.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / روفیا مالدیو،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / روفیا مالدیو نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 44.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / روفیا مالدیو،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / روفیا مالدیو نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 0.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / روفیا مالدیو،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پوند انگلیس / روفیا مالدیو

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی