پوند انگلیس / پاتاکا ماکائو

GBP/MOP Ask
نرخ فعلی:: 11.0469 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 11.0469 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 11.0469 -
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد پوند انگلیس / پاتاکا ماکائو

۲۵ مرداد
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پوند انگلیس / پاتاکا ماکائو - - - 0.0429 0.7563 0.6729

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.0469

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.0469

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.43%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی