پوند انگلیس / درهم مراکش

GBP/MAD Ask
نرخ فعلی:: 12.3558 0.51
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 12.3558 0.51
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 12.3558 0.51
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۵:۲۹:۲۳

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
12.3558 05:29:23 0.0036 0.03% 0.0625 0.51% 0.0625 0.51% 0.0033 0.3558
12.3594 05:02:51 - - 0.0661 0.54% 0.0661 0.54% 0.0003 0.3594
12.3594 05:02:49 0.0009 0.01% 0.0661 0.54% 0.0661 0.54% 0.0003 0.3594
12.3585 04:43:28 0.0018 0.01% 0.0652 0.53% 0.0652 0.53% 0.0006 0.3585
12.3567 03:43:37 0.0045 0.04% 0.0634 0.52% 0.0634 0.52% 0.0024 0.3567
12.3522 03:02:47 - - 0.0589 0.48% 0.0589 0.48% 0.0069 0.3522
12.3522 03:02:47 0.0009 0.01% 0.0589 0.48% 0.0589 0.48% 0.0069 0.3522
12.3513 02:22:37 0.0009 0.01% 0.058 0.47% 0.058 0.47% 0.0078 0.3513
12.3522 02:02:58 - - 0.0589 0.48% 0.0589 0.48% 0.0069 0.3522
12.3522 02:02:58 0.0205 0.17% 0.0589 0.48% 0.0589 0.48% 0.0069 0.3522
12.3317 01:44:30 0.0011 0.01% 0.0384 0.31% 0.0384 0.31% 0.0274 0.3317
12.3306 01:22:54 0.0013 0.01% 0.0373 0.30% 0.0373 0.30% 0.0285 0.3306
12.3319 01:02:56 - - 0.0386 0.31% 0.0386 0.31% 0.0272 0.3319
12.3319 01:02:55 0.0002 - 0.0386 0.31% 0.0386 0.31% 0.0272 0.3319
12.3317 00:43:56 0.0034 0.03% 0.0384 0.31% 0.0384 0.31% 0.0274 0.3317
12.3283 00:23:23 0.0018 0.01% 0.035 0.28% 0.035 0.28% 0.0308 0.3283
12.3301 00:04:48 - - 0.0368 0.30% 0.0368 0.30% 0.029 0.3301
12.3301 00:04:47 0.0009 0.01% 0.0368 0.30% 0.0368 0.30% 0.029 0.3301
12.3292 23:43:59 0.0047 0.04% 0.0359 0.29% 0.0359 0.29% 0.0299 0.3292
12.3339 23:22:56 0.0004 - 0.0406 0.33% 0.0406 0.33% 0.0252 0.3339
12.3343 23:03:50 - - 0.041 0.33% 0.041 0.33% 0.0248 0.3343
12.3343 23:03:50 0.0012 0.01% 0.041 0.33% 0.041 0.33% 0.0248 0.3343
12.3355 22:22:39 0.0038 0.03% 0.0422 0.34% 0.0422 0.34% 0.0236 0.3355
12.3393 22:03:48 - - 0.046 0.37% 0.046 0.37% 0.0198 0.3393
12.3393 22:03:47 0.0009 0.01% 0.046 0.37% 0.046 0.37% 0.0198 0.3393
12.3384 21:44:24 0.0015 0.01% 0.0451 0.37% 0.0451 0.37% 0.0207 0.3384
12.3399 21:22:40 0.0021 0.02% 0.0466 0.38% 0.0466 0.38% 0.0192 0.3399
12.342 21:03:36 - - 0.0487 0.40% 0.0487 0.40% 0.0171 0.342
12.342 21:03:34 0.0255 0.21% 0.0487 0.40% 0.0487 0.40% 0.0171 0.342
12.3675 20:43:31 0.0045 0.04% 0.0742 0.60% 0.0742 0.60% 0.0084 0.3675
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی