پوند انگلیس / درهم مراکش

GBP/MAD Ask
نرخ فعلی:: 12.3546 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 12.3546 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 12.3546 -
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۷ شهریور

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پوند انگلیس / درهم مراکش - 0.0295 0.0543 0.1799 0.3616 0.3396

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3546
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.96%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3546
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.96%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.3546
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.96%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.3546
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.96%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی