پوند انگلیس / روپیه سریلانکا

GBP/LKR Ask
نرخ فعلی:: 272.9 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 272.9 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 272.9 -

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پوند انگلیس / روپیه سریلانکا

در حال حاضر قیمت پوند انگلیس / روپیه سریلانکا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پوند انگلیس / روپیه سریلانکا 272.9 ریال می باشد

قیمت پوند انگلیس / روپیه سریلانکا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پوند انگلیس / روپیه سریلانکا روز گذشته برابر با 272.9 ریال بود

قیمت پوند انگلیس / روپیه سریلانکا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پوند انگلیس / روپیه سریلانکا نسبت به روز گذشته 0 ریال یافت

نرخ بازگشایی قیمت پوند انگلیس / روپیه سریلانکا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پوند انگلیس / روپیه سریلانکا برابر با 279.839 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پوند انگلیس / روپیه سریلانکا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

280.023 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پوند انگلیس / روپیه سریلانکا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

272.9 ریال

قیمت پوند انگلیس / روپیه سریلانکا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / روپیه سریلانکا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 22 دی 1400  با رقم 272.9 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال پوند انگلیس / روپیه سریلانکا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پوند انگلیس / روپیه سریلانکا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / روپیه سریلانکا در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 آذر 1400  با رقم 268.082 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.79  درصدی یا 4.818 ریال پوند انگلیس / روپیه سریلانکا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پوند انگلیس / روپیه سریلانکا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / روپیه سریلانکا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 27 مهر 1400  با رقم 272.9 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال پوند انگلیس / روپیه سریلانکا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پوند انگلیس / روپیه سریلانکا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / روپیه سریلانکا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 28 تیر 1400  با رقم 274.44 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.56 درصدی یا 1.54 ریال پوند انگلیس / روپیه سریلانکا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پوند انگلیس / روپیه سریلانکا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / روپیه سریلانکا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 دی 1399  با رقم 263.644 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.51 درصدی یا 9.256 ریال پوند انگلیس / روپیه سریلانکا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پوند انگلیس / روپیه سریلانکا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پوند انگلیس / روپیه سریلانکا برابر است با 283.49 ریال که در تاریخ پنجشنبه 6 خرداد 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / روپیه سریلانکا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / روپیه سریلانکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پوند انگلیس / روپیه سریلانکا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / روپیه سریلانکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.79 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پوند انگلیس / روپیه سریلانکا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 27 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / روپیه سریلانکا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پوند انگلیس / روپیه سریلانکا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 28 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / روپیه سریلانکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  0.56 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پوند انگلیس / روپیه سریلانکا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / روپیه سریلانکا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.51 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / روپیه سریلانکا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.88  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / روپیه سریلانکا، 1.79 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / روپیه سریلانکا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / روپیه سریلانکا، 1.79 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / روپیه سریلانکا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / روپیه سریلانکا،  1.79 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / روپیه سریلانکا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 11.09 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / روپیه سریلانکا،  1.79 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / روپیه سریلانکا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 20.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / روپیه سریلانکا،  1.79 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / روپیه سریلانکا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 10 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / روپیه سریلانکا،  1.79 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / روپیه سریلانکا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / روپیه سریلانکا،  1.79 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پوند انگلیس / روپیه سریلانکا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین