خبر

پوند انگلیس / روپیه سریلانکا

GBP/LKR Ask
نرخ فعلی:: 383.129 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 383.129 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 383.129 -

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی