پوند انگلیس / پوند لبنان

GBP/LBP Ask
نرخ فعلی:: 2,077.73 0.01
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 2,077.73 0.01

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2,077.73 0.01

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پوند انگلیس / پوند لبنان

در حال حاضر قیمت پوند انگلیس / پوند لبنان چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پوند انگلیس / پوند لبنان 2,077.73 ریال می باشد

قیمت پوند انگلیس / پوند لبنان روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پوند انگلیس / پوند لبنان روز گذشته برابر با 2,077.58 ریال بود

قیمت پوند انگلیس / پوند لبنان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پوند انگلیس / پوند لبنان نسبت به روز گذشته 0.15 ریال افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت پوند انگلیس / پوند لبنان در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پوند انگلیس / پوند لبنان برابر با 2,077.13 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پوند انگلیس / پوند لبنان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2,078.49 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پوند انگلیس / پوند لبنان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2,075.61 ریال

قیمت پوند انگلیس / پوند لبنان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / پوند لبنان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 21 دی 1400  با رقم 2,069.56 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.39 درصدی یا 8.17 ریال پوند انگلیس / پوند لبنان نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پوند انگلیس / پوند لبنان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / پوند لبنان در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 27 آذر 1400  با رقم 2,010.33 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.35  درصدی یا 67.4 ریال پوند انگلیس / پوند لبنان نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پوند انگلیس / پوند لبنان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / پوند لبنان در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 26 مهر 1400  با رقم 2,085.05 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.35 درصدی یا 7.32 ریال پوند انگلیس / پوند لبنان نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پوند انگلیس / پوند لبنان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / پوند لبنان در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 27 تیر 1400  با رقم 2,092.16 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.68 درصدی یا 14.43 ریال پوند انگلیس / پوند لبنان نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پوند انگلیس / پوند لبنان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / پوند لبنان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 دی 1399  با رقم 2,058.7 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.92 درصدی یا 19.03 ریال پوند انگلیس / پوند لبنان نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پوند انگلیس / پوند لبنان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پوند انگلیس / پوند لبنان برابر است با 2,152.41 ریال که در تاریخ پنجشنبه 6 خرداد 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / پوند لبنان چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / پوند لبنان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.00722 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پوند انگلیس / پوند لبنان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 27 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / پوند لبنان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.35 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پوند انگلیس / پوند لبنان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 26 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / پوند لبنان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.35 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پوند انگلیس / پوند لبنان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 27 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / پوند لبنان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  0.68 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پوند انگلیس / پوند لبنان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / پوند لبنان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.92 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / پوند لبنان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 7.73  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / پوند لبنان، 3.35 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / پوند لبنان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / پوند لبنان، 3.35 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / پوند لبنان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / پوند لبنان،  3.35 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / پوند لبنان نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 8.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / پوند لبنان،  3.35 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / پوند لبنان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 16.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / پوند لبنان،  3.35 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / پوند لبنان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 6.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / پوند لبنان،  3.35 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / پوند لبنان نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / پوند لبنان،  3.35 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پوند انگلیس / پوند لبنان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین