پوند انگلیس / دلار جزایر کیمن

GBP/KYD Ask
نرخ فعلی:: 1.1671 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.1671 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.1671 0
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۵ اسفند

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پوند انگلیس / دلار جزایر کیمن - - 0.0316 0.0616 0.1002 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1671
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16.71%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1671
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.71%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.1671
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.1671
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.71%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی