پوند انگلیس / دینار کویت

GBP/KWD Ask
نرخ فعلی:: 0.4011 0.05
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.4011 0.05

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.4011 0.05

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

پوند انگلیس / دینار کویت در روز جاری

۰۹:۰۴:۵۶
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.4011 09:04:56 - - 0.0002 0.05% 0.0009 0.22% 0.0016 -
0.4011 09:04:53 0.0001 0.02% 0.0002 0.05% 0.0009 0.22% 0.0016 -
0.401 08:44:41 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0008 0.20% 0.0017 -
0.4011 08:24:16 0.0001 0.02% 0.0002 0.05% 0.0009 0.22% 0.0016 -
0.401 08:04:58 - - 0.0001 0.02% 0.0008 0.20% 0.0017 -
0.401 08:04:58 0.0005 0.12% 0.0001 0.02% 0.0008 0.20% 0.0017 -
0.4005 06:43:52 0.0001 0.02% 0.0004 0.10% 0.0003 0.07% 0.0022 -
0.4006 06:23:23 0.0001 0.02% 0.0003 0.07% 0.0004 0.10% 0.0021 -
0.4005 06:04:26 - - 0.0004 0.10% 0.0003 0.07% 0.0022 -
0.4005 06:04:21 0.0002 0.05% 0.0004 0.10% 0.0003 0.07% 0.0022 -
0.4007 05:43:53 0.0002 0.05% 0.0002 0.05% 0.0005 0.12% 0.002 -
0.4005 03:45:06 0.0002 0.05% 0.0004 0.10% 0.0003 0.07% 0.0022 -
0.4007 03:04:47 - - 0.0002 0.05% 0.0005 0.12% 0.002 -
0.4007 03:04:46 0.0002 0.05% 0.0002 0.05% 0.0005 0.12% 0.002 -
0.4009 02:23:47 0.0001 0.02% - - 0.0007 0.17% 0.0018 -
0.4008 01:45:00 0.0006 0.15% 0.0001 0.02% 0.0006 0.15% 0.0019 -
0.4002 01:03:35 - - 0.0007 0.17% - - 0.0025 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی