پوند انگلیس / دینار کویت

GBP/KWD Ask
نرخ فعلی:: 0.4181 0.12
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.4181 0.12
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.4181 0.12
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۵:۰۷:۵۸

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.4181 05:07:58 0.0002 0.05% 0.0005 0.12% 0.0005 0.12% 0.0027 -
0.4179 04:42:56 0.0001 0.02% 0.0003 0.07% 0.0003 0.07% 0.0029 -
0.4178 04:21:46 0.0001 0.02% 0.0002 0.05% 0.0002 0.05% 0.003 -
0.4179 04:07:50 0.0001 0.02% 0.0003 0.07% 0.0003 0.07% 0.0029 -
0.4178 02:01:57 0.0001 0.02% 0.0002 0.05% 0.0002 0.05% 0.003 -
0.4177 01:42:51 0.0002 0.05% 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0031 -
0.4175 01:07:58 0.0002 0.05% 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0033 -
0.4177 00:43:00 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0031 -
0.4176 00:22:30 - - - - - - 0.0032 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی