پوند / ین ژاپن

GBP/JPY Ask
نرخ فعلی:: 163.86 0.81
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 163.86 0.81

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 163.86 0.81

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی