پوند انگلیس / دینار اردن

GBP/JOD Ask
نرخ فعلی:: 0.9439 0.29
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.9439 0.29

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.9439 0.29

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد پوند انگلیس / دینار اردن

۰۹:۰۴:۵۲
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پوند انگلیس / دینار اردن 0.0026 0.0004 0.0135 0.0633 0.0093 0.0433

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.0561
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.94%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.0561
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.94%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.0561
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.94%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.0561
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.94%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی