پوند انگلیس / دینار اردن

GBP/JOD Ask
نرخ فعلی:: 0.9794 0.4
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.9794 0.4
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.9794 0.4
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

اخبار پوند انگلیس / دینار اردن

نظرات پوند انگلیس / دینار اردن

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی