پوند انگلیس / دینار اردن

GBP/JOD Ask
نرخ فعلی:: 0.978 0.08
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.978 0.08
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.978 0.08
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه پوند انگلیس / دینار اردن

نمودار کندل‌استیک پوند انگلیس / دینار اردن در روز جاری

نمودار نوسانات پوند انگلیس / دینار اردن در روز جاری

مقایسه روند قیمت پوند انگلیس / دینار اردن در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه پوند انگلیس / دینار اردن

اندیکاتورهای پوند انگلیس / دینار اردن

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی