پوند انگلیس / ریال ایران

GBP/IRR Ask
نرخ فعلی:: 20,077 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 20,077 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 20,077 -

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پوند انگلیس / ریال ایران

در حال حاضر قیمت پوند انگلیس / ریال ایران چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پوند انگلیس / ریال ایران
20,077 ریال
می باشد

قیمت پوند انگلیس / ریال ایران روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پوند انگلیس / ریال ایران روز گذشته برابر با
20,077 ریال
بود

قیمت پوند انگلیس / ریال ایران نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پوند انگلیس / ریال ایران نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پوند انگلیس / ریال ایران در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پوند انگلیس / ریال ایران برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پوند انگلیس / ریال ایران به ثبت رسید چقدر بوده است؟

20,077. ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پوند انگلیس / ریال ایران به ثبت رسید چقدر بوده است؟

20,077. ریال

قیمت پوند انگلیس / ریال ایران نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / ریال ایران در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال پوند انگلیس / ریال ایران نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پوند انگلیس / ریال ایران نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / ریال ایران   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال پوند انگلیس / ریال ایران نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پوند انگلیس / ریال ایران نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / ریال ایران در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال پوند انگلیس / ریال ایران نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پوند انگلیس / ریال ایران نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / ریال ایران در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال پوند انگلیس / ریال ایران نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پوند انگلیس / ریال ایران نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس / ریال ایران در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال پوند انگلیس / ریال ایران نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پوند انگلیس / ریال ایران تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پوند انگلیس / ریال ایران برابر است با 20,077 ریال که در تاریخ شنبه 22 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / ریال ایران چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / ریال ایران تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پوند انگلیس / ریال ایران چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / ریال ایران تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پوند انگلیس / ریال ایران چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / ریال ایران، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پوند انگلیس / ریال ایران چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / ریال ایران تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان  0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پوند انگلیس / ریال ایران چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس / ریال ایران، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / ریال ایران نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.72  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / ریال ایران، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / ریال ایران نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / ریال ایران، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / ریال ایران نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / ریال ایران،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / ریال ایران نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 12.74 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / ریال ایران،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / ریال ایران نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 5.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / ریال ایران،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / ریال ایران نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 25.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / ریال ایران،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس / ریال ایران نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 10.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس / ریال ایران،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پوند انگلیس / ریال ایران

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی