پوند انگلیس / دینار عراق

GBP/IQD Bid
نرخ فعلی:: 1,594.62 -
بازار مبادلات ارزی / عرضه

نرخ فعلی: : 1,594.62 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1,594.62 -

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / عرضه

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی