پوند انگلیس / دینار عراق

GBP/IQD Bid
نرخ فعلی:: 1,594.62 -
بازار مبادلات ارزی / عرضه

نرخ فعلی: : 1,594.62 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1,594.62 -

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / عرضه

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

‌میانگین متحرک (EMA) پوند انگلیس / دینار عراق

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 1,601.44
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 1,594.57
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 1,593.04
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 1,590.22
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 1,578.62
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 1,563.90
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 1,547.34

‌میانگین متحرک (SMA) پوند انگلیس / دینار عراق

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 1,602.83
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 1,595.17
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 1,591.34
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 1,588.93
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 1,578.84
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 1,557.13
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 1,539.96

سطوح ‌حمایت و مقاومت پوند انگلیس / دینار عراق

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 1,576.68 1,582.5 1,579.77 -17.82 -
حمایت 2 (S2) 1,582.5 1,587.03 1,580.76 785.25 -
حمایت 1 (S1) 1,588.56 1,589.84 1,581.75 -5.94 1,591.47
نقطه پیوت (PP) 1,594.38 1,594.38 1,594.38 797.13 1,595.83
مقاومت 1 (R1) 1,600.44 1,598.91 1,607.48 5.94 1,603.35
مقاومت 2 (R2) 1,606.26 1,601.72 1,608.47 809.01 -
مقاومت 3 (R3) 1,612.32 1,606.26 1,609.47 17.82 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی