شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پوند انگلیس / بیر اتیوپی

GBP/ETB Ask
نرخ فعلی:: 47.6174 0.19
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 47.6174 0.19
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 47.6174 0.19
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۰:۰۰:۴۸

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 47.6174
بالاترین قیمت روز 47.7621
پایین ترین قیمت روز 47.6174
بیشترین مقدار نوسان روز 0.08
درصد بیشترین نوسان روز 0.13%
نرخ بازگشایی بازار 47.7101
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۰:۰۰:۴۸
نرخ روز گذشته 47.7101
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.19%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0927
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
13,903,410 ریال
سکه
13,034,172 ریال
دلار
13,045,030 ریال
یورو
13,782,388 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.4268 0.9044% 1399/07/02
یک ماه 0.4526 0.9415% 1399/06/09
شش ماه 6.1847 14.9271% 1399/01/11
یک سال 11.4514 31.6634% 1398/07/08
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 47.40
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 47.43
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 47.42
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 47.75
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 47.60
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 46.44
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 44.78

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 47.27
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 47.36
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 47.43
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 47.88
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 47.70
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 46.17
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 43.89

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 47.42 47.52 47.43 47.49 -
حمایت 2 (S2) 47.52 47.57 47.44 47.55 -
حمایت 1 (S1) 47.56 47.61 47.46 47.63 47.54
نقطه پیوت (PP) 47.66 47.66 47.66 47.69 47.65
مقاومت 1 (R1) 47.71 47.72 47.77 47.78 47.68
مقاومت 2 (R2) 47.81 47.75 47.78 47.84 -
مقاومت 3 (R3) 47.85 47.81 47.79 47.92 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1399/07/8 47.6174 47.6174 47.8215 47.7213 0.21% 0.1002
1399/07/7 47.3947 46.8460 47.9328 47.6211 1.65% 0.7751
1399/07/6 47.3094 46.8460 47.4244 46.8460 - 0
1399/07/5 47.2871 46.8460 47.3094 46.8460 1.01% 0.4745
1399/07/4 47.2908 47.1127 47.4726 47.3205 0.05% 0.0223
1399/07/3 47.1869 47.1127 47.3799 47.2982 0.23% 0.1076
1399/07/2 47.2797 47.0867 47.3873 47.1906 0.18% 0.0854
1399/07/1 47.5617 47.1980 47.6916 47.2760 0.59% 0.2783
1399/06/31 47.8220 47.4281 48.0961 47.5543 0.87% 0.4156
1399/06/30 47.9476 47.8220 48.0070 47.9699 0.31% 0.1479
1399/06/29 47.9662 47.8220 47.9662 47.8220 0.32% 0.1516
1399/06/28 48.1072 47.9513 48.2185 47.9736 0.29% 0.1373
1399/06/27 48.1035 47.7806 48.1740 48.1109 0.08% 0.0371
1399/06/26 47.8326 47.7992 48.2371 48.1480 0.65% 0.3117
1399/06/25 47.7139 46.7110 47.9588 47.8363 2.41% 1.1253
1399/06/24 47.4986 46.7110 47.8920 46.7110 0.04% 0.018
1399/06/23 47.4912 46.7290 47.5246 46.7290 - 0
1399/06/22 47.5060 46.7290 47.5098 46.7290 1.59% 0.7436
1399/06/21 46.8004 46.8004 47.6619 47.4726 0.07% 0.0334
1399/06/20 48.2445 47.4912 48.3558 47.5060 1.51% 0.7162
1399/06/19 48.2297 47.8808 48.3076 48.2222 0.02% 0.0111
1399/06/18 48.8642 48.2111 48.8902 48.2111 1.36% 0.6568
1399/06/17 49.2761 48.2820 49.2761 48.8679 1.21% 0.5859
1399/06/16 49.2613 48.2820 49.2761 48.2820 - 0
1399/06/15 49.2761 48.2820 49.2835 48.2820 - 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
47.6174 10:00:48 - - 0.0927 0.19%
47.6174 10:00:47 0.0185 0.04% 0.0927 0.19%
47.6359 09:49:24 0.0186 0.04% 0.0742 0.16%
47.6545 09:14:20 0.0074 0.02% 0.0556 0.12%
47.6619 09:00:37 - - 0.0482 0.10%
47.6619 09:00:35 0.0074 0.02% 0.0482 0.10%
47.6693 08:49:19 0.0185 0.04% 0.0408 0.09%
47.6508 08:14:19 0.0149 0.03% 0.0593 0.12%
47.6359 08:00:40 - - 0.0742 0.16%
47.6359 08:00:38 0.0149 0.03% 0.0742 0.16%
47.6508 07:49:18 0.0075 0.02% 0.0593 0.12%
47.6433 07:14:18 0.0297 0.06% 0.0668 0.14%
47.673 07:00:36 - - 0.0371 0.08%
47.673 07:00:36 0.0075 0.02% 0.0371 0.08%
47.6805 06:49:20 0.0816 0.17% 0.0296 0.06%
47.7621 06:14:18 0.0074 0.02% 0.052 0.11%
47.7547 06:00:43 - - 0.0446 0.09%
47.7547 06:00:43 0.0223 0.05% 0.0446 0.09%
47.7324 05:49:17 0.0111 0.02% 0.0223 0.05%
47.7435 05:14:17 0.0111 0.02% 0.0334 0.07%
47.7324 05:00:27 - - 0.0223 0.05%
47.7324 05:00:27 0.0371 0.08% 0.0223 0.05%
47.6953 04:49:16 0.0148 0.03% 0.0148 0.03%
47.7101 04:28:16 0.0334 0.07% - -
47.7435 04:21:15 0.0037 0.01% 0.0334 0.07%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی