پوند انگلیس / کرون چک

GBP/CZK Ask
نرخ فعلی:: 30.271 0.05
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 30.271 0.05
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 30.271 0.05
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد پوند انگلیس / کرون چک

۰۶:۲۲:۲۹
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پوند انگلیس / کرون چک 0.0110 0.3510 0.6010 0.22 0.3120 0.9490

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 30

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.271

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 30

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.271

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 30

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.271

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 30

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.271

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.9%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی